Že pred več meseci smo poročali, da v Krajevni skupnosti Razvanje kar 40 gospodinjstev nima zagotovljene pitne vode. Le-to jim tedensko oziroma po potrebi dovažajo gasilci PGD Razvanje. Govora je o zaselku Habakuk, kjer so sicer imeli urejen privaten vodovod, a žal je ta danes veliko premajhen. Zadoščal je potrebam štirim gospodinjstvom, danes je teh desetkrat več. Takrat smo se obrnili na Mestno občino Maribor in jih povprašali, kdaj lahko krajani pričakujejo izgradnjo manjkajoče kanalizacije in vodovoda in ali se bodo zadeve v letošnjem letu premaknile z mrtve točke. Prejeli smo kratek odgovor: »V letošnjem letu je planirana pridobitev projektne dokumentacije, gradbeno dovoljenje, izbira izvajalca v skladu z ZJN-3 in začetek izgradnje vodovoda za zaselek Habakuk v KS Razvanje za višje ležeče območje.« Leto je pri koncu, a se dela še vedno niso pričela.

»Pitna voda je Ustavna pravica vsakega prebivalca v Sloveniji. Še vedno si je v Razvanju v zaselku Habakuk, delu ulice Janka Sernca, delu Vinogradniške poti in v Ulici pod gozdom lahko le želimo,« nam je dejal predsednik Krajevne skupnosti Razvanje Drago Rečnik. S strani MO Maribor – oddelka za komunalo naj bi jim bilo obljubljeno, da bodo dela stekla že v jeseni letošnjega leta, vendar temu ni tako. »Osebno redno obiskujem vse delovne sestanke na Mestni občini Maribor, vse sestanke na oddelku za komunalo, povsod samo obljubljajo. S strani strokovne svetovalke na oddelku za komunalo mi je bilo zagotovljeno, da je pravno močno gradbeno dovoljenje že bilo izdano, da bo sledil javni razpis za izvajalca del.«

»Res je, da je Krajevna skupnost Razvanje najmanjša KS v MO Maribor, vendar bi se tudi za 1312 prebivalcev moralo poskrbeti do te mere, da bi nam bi bile zagotovljene vsaj ustavne pravice in osnovni pogoji za življenje, saj živimo v letu 2019.«

Kasneje naj bi se ugotovilo, da v projektu manjka popis del in da zaradi tega še ni razpisa za izvajalca del. Nato naj bi jim zagotovili, da so popis del pridobili in da sledi razpis in da bo le ta objavljen v naslednjem tednu. »Minilo je že več tednov, pa le tega še vedno ni. Zahteval sem kopijo Gradbenega dovoljenja, kakor tudi popis del, da lahko v domačem kraju sploh ljudem pojasnim, zakaj se izgradnja vodovoda še ni pričela. Gospa na oddelku za komunalo , ki se z kompletno zadevo ukvarja, mi je zagotovila, da je Gradbeno dovoljenje pravnomočno, prav tako popis del in da mi želeno dokumentacijo pošlje. Tudi to se ni zgodilo.«

Tako je minilo več mesecev, leto je pri koncu, v Razvanju pa ostajajo žal le pri obljubah. »Mogoče pa se nam bo ustavna pravica do pitne vode izpolnila v letu 2020 .Težko verjamem, da bodo krajani Razvanja še naprej mirno čakali in verjeli obljubam Pritiski so močni, krajani pa nam odpovedujejo sodelovanje v Krajevni skupnosti.«

Zakaj se dela kljub načrtom niso pričela in kdaj lahko krajani pričakujejo izvedbo, smo se obrnili na MO Maribor. Njihove odgovore objavimo, ko jih prejmemo.