Mariborska mestna hiša Rotovž letos praznuje častitljivih 506 let. Mestna občina Maribor (MOM) je tako v začetku oktobra pričela s sanacijo dotrajane fasade mestne hiše Rotovž na južnem pročelju, torej na delu objekta, ki gleda na Glavni trg. Investicija je vključevala predvsem sanacijo okrušenih delov in oplesk fasade ter obnovitev in sanacijo okenskih okvirjev in polic.

Ker gre za kulturni spomenik, je morala mariborska občina od Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije predhodno pridobiti kulturnovarstveno soglasje, kjer je bilo določeno, da bo stavba tudi po izvedeni obnovi ohranila svoj prvotni videz. Poleg fasade je bila obnovljena tudi dotrajana ura na mestni hiši, ki dlje časa ni obratovala. Za obnovo je poskrbel priznan mariborski restavrator Aleš Lombergar, ki je predhodno že sodeloval pri obnovi ure na Prvi gimnaziji, nedavno pa je po zgodovinskih smernicah restavriral še uro na mariborski stolni cerkvi.

Dotrajana tudi poročna dvorana in balkon

Mestna občina Maribor pa se je odločila tudi za sanacijo slavnostne dvorane v prvem nadstropju. “Mariborska občina se je za interventno sanacijo odločila zaradi vidnega izrazitega povesa s štukaturami okrašenega baročnega lesenega stropa v prvem nadstropju glavnega trakta (Poročna dvorana), vidnih razpok kamnitih konzol, plošč ter poškodbe strehe balkona na južni fasadi glavnega trakta in nagnjenega Rotovškega stolpa s počenim opečnim lokom bazne konstrukcije,” pojasnjujejo na mariborski občini.

S sanacijskimi deli se bo zagotovila stabilnost, hkrati pa bo to preprečilo nadaljnje propadanje stavbe. Dela se bodo predvidoma zaključila v roku 120 dni od uvedbe izvajalca v delo, predvidoma do sredine julija 2022.

Postopek oddaje javnega naročila že v teku, izvajalec pa bo izbran predvidoma do konca februarja. Zaradi dejstva, da je postopek v teku, s strani MOM nismo prejeli podatka o predvideni vrednosti investicije ter zagotovljenih finančnih sredstvih.

Dela se bodo pričela po podpisu pogodbe in uvedbe izvajalca v delo. Predviden podpis pogodbe je v prvi polovici marca 2022, ob pogoju uspešno zaključenega javnega naročila,” še dodajajo na mariborski občini.