Igralni salon Casino Admiral Maribor na glavni avtobusni postaji je letos praznoval 20-letnico delovanja, ob tem pa je skupina Admiral Slovenija izvedla celovito prenovo. Ob praznovanju obletnice, ki bo potekalo v petek, 10. maja 2024, Casino Admiral Maribor pripravlja odmevno praznovanje za povabljene goste.

V Mariboru edini igralni salon

"Prenovili smo celoten igralni salon Admiral Maribor. V skupini Admiral se trudimo, da dvignemo standarde igralniških storitev na vseh lokacijah, tako da je Maribor zadnja najnovejša prenovitev," pove mag. Klemen Čaleta, direktor Novo investicije, krovne družbe skupine Admiral v Sloveniji. Nadaljuje, da "investicija ni mala. Povečali smo število igralnih aparatov, poleg tega pa smo obnovili celotno infrastrukturo, kar je bilo blizu 2 milijona evrov."

[[image_1_article_66005]]

V preteklih dveh mesecih so intenzivno prenovili tako zunanji kot notranji del igralnega salona, vključno s sprejemno recepcijo, in se osredotočili na ustvarjanje privlačne igralniške izkušnje. Zunanji del salona je bil osvežen, kar je izboljšalo podobo območja ob Avtobusni postaji Maribor. V salonu namreč letno beležijo blizu 30.000 vstopov, kar pomeni okrog 4,5 milijonov evrov, ki se letno obrnejo v salonu.

Veliki načrti za Avtobusno postajo Maribor

"Veseli me, da raste javni potniški promet, tako mestni kot medmestni. Imamo povprečno enajst tisoč potnikov, ki pa so seveda potencialni obiskovalci mesta. Kar se tiče mesta so tukaj še vedno veliki izzivi, z našega zornega kota je ta avtobusna postaja premalo vključena v sam center mesta in smo pri idejni zasnovi povezave zahodnega dela avtobusne postaje, ali skozi podhod ali nadhod... in da bi to postala nekoč vpadnica proti centru mesta," poudari župan Občine Maribor Aleksander Saša Arsenovič.

"Na avtobusni postaji imamo kar precej zapleteno lastniško strukturo, kar rešujemo. Izziv je tudi nastanitvena zmogljivost šoferjev avtobusov, do česar bomo tudi počasi prišli," zagotavlja župan. Medtem omenja, da se občina trudi na čim več objektov, kjer bo to dovoljeno, uvesti sončne elektrarne in vzpostaviti lastno mrežo modernih električnih črpalk na področju celotnega mesta Maribor.