Če bo šlo vse po načrtih, bodo avtobusne linije mariborskega mestnega prometa doživele veliko napovedano revolucijo. Spomnimo … V začetku tega leta je mariborska občina napovedala temeljito prevetritev mariborskih avtobusnih linj, ki temelji na obsežni študiji, izvedeni s Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Zasnova prenove je temeljila predvsem na minimalnih, sodobnemu uporabniku prilagojenih korekcijah ter zagotavljanju boljše uporabne dostopnosti avtobusnih postajališč in avtobusov.

Glavne predlagane spremembe

Predlagane spremembe omrežja javnega prevoza v MO Maribor vključujejo vzpostavitev šestih glavnih linij, ki povezujejo najgosteje naseljene dele mesta in so vodene direktno. Gre za linije G1 (Tezno), G2 (Nova vas), G3 (mestna krožna linija v obe smeri), G4 (Studenci), G5 (mestna linija po Lentu) in G6 (Vzpenjača). Z vzpostavitvijo glavnih linij, kjer so v koničnem času predvidene vožnje na 10 do 20 minut, bo ustvarjen učinek mreže, ki bo ponudila ugodnejše prestopanje zaradi krajšega čakalnega časa.

PREBERITE ŠE: Podrobno o spremembah mariborskih avtobusnih linij, kaj o njih menite vi?

Ob tem je načrtovanih 13 povezovalnih linij, ki bodo zagotavljale dostopnost tudi v redkeje naseljenih predelih MO Maribor. Na njih bodo v koničnem času vožnje na 25 minut ali več, s prestopanjem na glavne linije pa bo možno hitro potovanje po mestu. Predlagane povezovalne linije so P4 (Studenci), P7 (Kamnica), P9 (Zrkovci), P10 (Malečnik), P11 (Razvanje), P12 (mestna krožna linija v obe smeri), P13 (Črnogorska), P14 (Limbuš– Ledina/Malečnik), P15 (Bresternica), P16 (Zg. Duplek), P17 (Ribniško selo–Košaški dol), P18 (Pekre), P22 (E.Leclerc–Šentiljska).

Usklajevanje prejetih pripomb še v teku

Možnost podaje pripomb oziroma mnenj na napovedano prenovo smo imeli tudi občani in občanke Maribora, v ta namen so organizirali tudi okroglo mizo. Kot nam pojasnjujejo na mariborski občini, so v zvezi s prenovo skupno prejeli 647 pobud – 470 preko spletne aplikacije, 185 v fizični obliki oddanih na sedeže Mestnih četrti in Krajevnih skupnosti, šest fizično oddanih na MOM, devet preko e-pošte in štiri po navadni pošti.

»V grobem gre za manjše pripombe in ideje, predvsem na območjih, kjer se spreminjajo trase linij in direktna dostopnost do izbranih lokacij. 75 odstotkov pripomb je bilo vezanih na avtobusne linije, 25 odstotkov pa na avtobusna postajališča in ostalo,« še pojasnijo.

Zanimalo nas je, koliko od podanih pobud so na Mestni občini Maribor pri tem upoštevali in zakaj morebiti drugih niso. Na občini nam le pojasnijo, da pregledovanje pripomb še poteka. »Trenutno potekajo še usklajevanja med našimi strokovnimi službami, ko bodo ta končana, pa bo znano, katere pripombe in koliko teh je bilo upoštevanih,« nam povedo. A najverjetneje bi se moralo usklajevanje zaključiti v mesecu dni, saj bodo morali o gradivu razpravljati še mestni svetniki. Obravnava pa bo predvidoma v mesecu maju.