Maribor

Prenova avtobusnih linij se bo dotaknila tudi Brezja, Zrkovcev in Dogoš

Jerneja Potočnik, 04.02.24 ob 10:25

So predlagane spremembe za vse, ki na tem območju uporabljate avtobuse, smiselne in dobrodošle?

Prenova avtobusnih linij se bo dotaknila tudi Brezja, Zrkovcev in Dogoš

Ena najbolj vročih tem v Mariboru ta hip je zagotovo obetajoča se prenova mariborskih avtobusnih linij. Katere vse spremembe čakajo vse, ki avtobuse uporabljajo na območju Brezja, Dogoš in Zrkovcev?

[[image_1_article_62416]]

Linija 3 postane glavna linija G3

Predlaga se uvedba samostojne mestne krožne linije, ki bi potekala v obe smeri, z namenom povezovanja Tezna in Pobrežja po Tezenski ulici z Novo vasjo, Taborom, Studenci in mestnim središčem. Predstavljala bi glavno mestno krožno linijo G3, ki bi v konici vozila na 15 minut.

Ta linija bi nudila neposredno povezavo med temi območji, kar bi omogočilo boljšo mobilnost prebivalcev. Dodatno bo predstavljala glavno prestopno linijo za vse študente/dijake, ki se bodo v Maribor pripeljali z medkrajevnimi avtobusi ali železnico.

Poleg tega je predlagana tudi sprememba trase, ki bi po novem potekala po Ulici XIV. Divizije, z novima postajališčema pri novem Zdravstvenem domu Tezno.

Za zagotavljanje dostopa do pokopališč se predlaga sprememba linije 12, ki bi po novem prav tako vozila v obe smeri. To bi omogočilo lažji dostop do pokopališč in območja Melja.

Linija 9 postane povezovalna linija P9

Predlaga se uvedba linije, katere trasa bi bila omejena na pot do naselja Zrkovci. Linija bi bila razpoložljiva tudi ob sobotah in nedeljah. To bi zagotovilo, da prebivalci Zrkovcev in obiskovalci imajo dostop do javnega prevoza tudi med konci tedna.

Linija 10 in 20 se združita v povezovalno linijo P10

Predlaga se združitev obstoječe linije 10 z linijo 20, kar bi omogočilo bolj racionalno izkoriščanje virov in izboljšalo povezave med območji mesta.

Po novem bi avtobus iz Grušove peljal skozi Pobrežje in se vračal preko Melja v Metavo. V nasprotni smeri bi avtobus iz Metave peljal skozi Melje in se vračal preko Pobrežja v Grušovo.

Linija 12 postane povezovalna linija P12

Samostojna krožna linija, ki bi potekala v obe smeri, bi povezovala obe pokopališči (Pobrežje in Dobrava) ter nova naselja na Studencih z Meljem.

Dodajo se nova postajališča na Limbuški obvoznici – Podaljšku Proletarskih Brigad (RTV Maribor) in na Pekrski cesti (Dom pod Gorco). Zaradi poteka trase skozi Melje, se bo avtobus dodatno ustavljal na postajališčih ŽP Maribor, Meljska – Partizanska, Meljska – trgovina, Kraljeviča Marka in Oreško nabrežje 1.

Linija 16 postane povezovalna linija P16

Na tej liniji niso predvidene nobene spremembe.

Kaj so prednosti in kaj slabosti obetajoče se prenove?

Obravnavano območje čaka kar nekaj sprememb, morda najbolj vidne predvsem na trenutnih linijah 9, 10 in 20. 9ka bo namreč po novem vozila le do Zrkovcev, ne več v Brezje, medtem ko se bosta liniji 10 in 20 združili, avtobus pa bi po novem peljal na Pobrežje.

Žal pa območje zadevajo tudi spremembe pri liniji P12, do katerih so uporabniki mariborskih avtobusov najbolj kritični. Slednja ne bo več vozila po »celotni trasi« Ceste XIV. divizije, kar po mnenju komentarjev predstavlja težavo za vse, ki bi si s tega območja želeli neposredne povezave do Glavnega trga, bolnišnice, Europarka …

Ali morda opažate še katere druge prednosti in slabosti?

Od 12. januarja naprej je na vpogled javno gradivo, ki prikazuje načrtovane spremembe in izboljšave avtobusnih linij v Mariboru, ki naj bi začele veljati poleti. Pripombe in predloge nanj lahko podate tudi vi.

Kakšne so glavne značilnosti prenove potniškega prometa v Mariboru?

Prenova mariborskega potniškega prometa prinaša veliko novosti, med katerimi je treba izpostaviti:

  • popravke vseh obstoječih avtobusnih linij v Mariboru;
  • razdelitev avtobusnih linij na glavne, povezovalne in integrirane šolske;
  • prilagoditev voznih redov;
  • pogostejše odhode glavnih avtobusnih linij;
  • nove linije, ki bodo povezovale dele mesta, ki so bili doslej slabo povezani; in
  • boljšo dostopnost do avtobusnih postaj za prebivalce Maribora.

Glavna novost je kategorizacija avtobusnih linij na glavne, povezovalne in integrirane šolske linije. Glavne avtobusne linije bodo povezovale ključne točke Maribora in bodo vozile na vsakih 10 ali največ 20 minut, kar bo Mariboru dalo »duh velikih zahodnih mest«.

Povezovalne linije bodo vozile redkeje kot glavne, vendar bodo zaradi popravkov avtobusnih tras in dodanih novih linij omogočale boljšo povezanost med različnimi točkami potovanja.

Predlagano omrežje javnega prevoza v Mariboru vsebuje 6 glavnih linij. To so G1 (Tezno), G2 (Nova vas), G3 (Mestna krožna linija (v obe smeri), G4 (Studenci), G5 (mestna linija po Lentu) in G6 (Vzpenjača). Z vzpostavitvijo glavnih linij bo dosežen učinek mreže, ki bo omogočal lažje prestopanje zaradi krajšega čakalnega časa.

Dobrodošla novost so tudi nove linije, ki bodo povezovale dele mesta, ki so bili doslej nepovezani – z avtobusno linijo bo vzpostavljena neposredna povezava Pobrežja in Tezna skozi Stražunski gozd, povezana bo »Južna tangenta« Maribora, ponovno se uvaja linija, ki bo povezovala Koroška vrata s središčem mesta …

Predlagane povezovalne linije so: P4 Studenci, P7 Kamnica, P9 Zrkovci, P10 Malečnik, P11 Razvanje, P12 mestna krožna linija (v obe smeri), P13, Črnogorska, P14 Limbuš-Ledina/Malečnik, P15 Bresternica, P16 Zg. Duplek, P17 Ribniško selo – Košaški dol, P 18 Pekre, P22 E’Leclerc – Šentiljska.

Gradivo si lahko ogledate tukaj.