Četudi je vrtec Ivana Glinška – enota Ribiška vrata otrokom, zaradi predvidene rekonstrukcije in dozidave, zaprl že julija 2019, je bila selitev otrok očitno povsem zaman. Občina je namreč odločila, da projekta prenove ne bo izpeljala.

Četudi bi se prenova in dogradnja že dotrajanega objekta Vrtca Ivana Glinška, enota Ribiška, morala pričeti že avgusta 2019, slednje sedaj očitno sploh ne bo. Kljub temu vrtec sameva, saj so otroke že julija lani preselili drugam.

Rekonstrukcija predraga in ne ponuja dovolj kapacitet

Kot poročajo za Radio Maribor, se je Mestna občina Maribor očitno odločila ukiniti rekonstrukcijo in dozidavo v vrednosti 1,5 milijona, saj prenova ni finančno vzdržna, obenem pa ne bi zagotovila vseh potrebnih kapacitet za vrtčevske otroke. V vrtcu na enoti Ribiška bodo tako opravili zgolj redna vzdrževalna dela. Denar bi raje namenili gradnji povsem novega vrtca. Gre morda za lokacijo na Studencih, o kateri smo že pisali? Spomnimo, z občine so za naš medij pred časom dejali, da že imajo zagotovljena zemljišča na Studencih, ob vznožju Pekrske gorce, kjer sedaj rastejo nova naselja. Ker bodo slednja kmalu polna otrok, je vrtec na tem območju logična izbira. Za Radio Maribor so sicer dejali, da lokacijo za nov vrtec še iščejo.

Vrtec z le z opravljenimi vzdrževalnimi deli se odpira septembra

Najprej se je gradnja odmaknila zaradi zamika gradbenega dovoljenja za vrtec. Na MOM so predvidevali, da bo dovoljenje pravnomočno marca 2019, dejansko pa je postalo pravnomočno 21. junija 2019. 11. julija 2019 je sledila predaja projektne dokumentacije za izvedbo s strani projektanta, potem je steklo javno naročilo. Odpiranje ponudb se je tako pričelo šele na sredi septembra, a ponudniki so očitno ponudili za občino previsoko ceno.

Vrtec Ivana Glinška, enota Ribiška, bo tako svoja vrata ponovno odprl septembra 2020.