Preiskava kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete in korupcije, o kateri smo pisali tudi že konec leta, se nadaljuje. Še zmeraj sta v predkazenskem postopku tudi oba zdravnika, ki sta izdajala zdravniška spričevala ter odgovorni v podjetjih, ki so na tak način spričevala pridobivali.

Oglasili so se na več kot 200 različnih naslovih

Tedaj je več kot 100 kriminalistov, na podlagi izdanih odredb preiskovalnega sodnika – 93 odredb za skupno 142 preiskav stanovanj, poslovnih prostorov in vozil, izvedlo aktivnosti v predkazenskem postopku. Za izvedbo vseh aktivnosti so pristopili do več kot 200 različnih naslovov po Sloveniji.

Ob hišnih preiskavah so opravili več kot 100 zasegov različne poslovne in druge dokumentacije, elektronskih naprav in drugih predmetov, poleg tega pa so opravili več kot 150 razgovorov.

V nadaljevanju kriminalistične preiskave pa so kriminalisti izvedli dodatne aktivnosti v zvezi s sumom več kaznivih dejanj: Zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic (po 257. členu Kazenskega zakonika, za katero je predpisana kazen zapora od enega do osmih let), Jemanje podkupnine (po 261. členu KZ-1, za katero je predpisana zaporna kazen od enega do osmih let in denarna kazen) in Dajanje podkupnine (po 262. členu KZ-1, za katero je predpisana zaporna kazen od enega do šestih let in denarna kazen).

Predkazenski postopek zoper zdravnika še poteka

Še vedno namreč poteka predkazenski postopek zoper dva zdravnika, ki sta zlorabila svoj uradni položaj s tem, da sta s kršitvijo več predpisov s področja medicine dela, prometa in športa, neupravičeno izdajala zdravniška spričevala, ki jih morajo podjetja in druge organizacije pridobiti kot pogoj za delo svojih zaposlenih ali jih člani organizacij potrebujejo za dokazovanje zdravstvene sposobnosti za opravljanje določenega dela ali določene dejavnosti, kot so npr. športne dejavnosti.

Predkazenski postopek poteka tudi zoper odgovorne osebe podjetij in organizacij, ki so za svoje zaposlene oz. člane na tak način pridobile zdravniška spričevala, v zvezi s tem pa so v prejšnjem tednu tekle tudi aktivnosti policije. “Na območju Policijskih uprav Maribor, Celje, Novo Mesto in Ljubljana smo tako 17. 2. 2022 izvršili 40 izdanih odredb preiskovalnega sodnika za preiskavo stanovanj, poslovnih prostorov in osebnih avtomobilov. V hišnih preiskavah smo zasegli več poslovne dokumentacije in elektronskih naprav, ki jih bomo v nadaljevanju tudi pregledali in preučili,” pojasnjujejo.