Mariborski mestni svetniki so se na ponedeljkovi dopisni seji seznanili z revidiranim letnim poročilom Javnega holdinga Maribor in sprejeli sklep, da se bilančna izguba lanskega poslovnega leta pokrije v breme drugih rezerv iz dobička. Sklep, s katerim bi podelili razrešnico direktorju in članom nadzornega sveta holdinga, ni bil sprejet.

Predstavnikom se avgusta izteče mandat

Kot je za časnik Večer pojasnil vodja svetniške skupine SDS Milan Mikl, so s tem sledili odločitvi odbora za finance, ki je glasoval proti podelitvi razrešnic. Je pa mestni svet z županom Sašo Arsenovičem sicer v sodnem sporu glede tega, kdo ima ustanoviteljske pravice v holdingu.

Svetniška skupina SDS je konec junija skupaj z LPR, Listo kolesarjev in pešcev, Stranko mladih - Zeleni Evrope in štirimi svetniki Gibanja svoboda mariborskega župana Saša Arsenoviča pozvala k sklicu seje mestnega sveta glede javnega holdinga Maribor.

Po poročanju Večera so k sklicu med drugim pozvali, ker se predstavnikom občine v nadzornem svetu, Davidu Kastelicu, Mateji Cekić, Mateju Bastiču in Vinku Filipiču, 25. avgusta izteče mandat in bi morali imenovati nove člane.

Direktor holdinga 'ne ve, na koga naj se obrača'

Omenjene svetniške skupine so po poročanju Večera prav tako predlagale, da bi imenovali skupnega zakonitega zastopnika mestnega sveta kot koordinatorja med holdingom in mestnim svetom. Kot je za časnik pojasnila Lidija Divjak Mirnik iz svetniške skupine LPR, so to predlagali zaradi pomanjkanja pretoka informacij, ker direktor holdinga Andrej Rihter "ne ve, na koga naj se obrača, in ker župan namerno zadržuje gradiva in nam ne daje informacij".

Odziv Arsenoviča na poziv k sklicu seje so na občini napovedali v naslednjih dneh.

Seznanili so se z revidiranim letnim poročilom holdinga za lani

Svetniki so se na dopisni seji sicer seznanili tudi z revidiranim letnim poročilom holdinga za lani. Javni holding Maribor je imel lani 6,5 milijona evrov prihodkov, kar je za skoraj 900.000 evrov manj kot leto prej. Leta 2023 je holding iz rednega poslovanja ustvaril presežek v višini 394.679 evrov, a je bil čisti poslovni izid negativen v višini 201.241 evrov.

Mestni svetniki so na seji soglasno sprejeli sklep, da se bilančna izguba poslovnega leta 2023 pokrije v breme drugih rezerv iz dobička.

Potrdili projekt Samooskrbne sončne elektrarne

Mestni svet se je obenem brez glasu proti strinjal, da se dopolni projekt Samooskrbne sončne elektrarne, ki so ga potrdili že na eni od prejšnjih sej. Na občini namreč nameravajo na strehah dvajsetih javnih objektov zgraditi sončne elektrarne, namenjene samooskrbi objektov z električno energijo.

Vrednost investicije po tekočih cenah z vključenim DDV z dopolnitvijo znaša 460.947 evrov. Od tega bo 298.358 evrov sredstev EU.

STA