Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor je po ocenah v prvih petih mesecih letošnjega leta pridelal okoli 6,6 milijona evrov presežka odhodkov nad prihodki. Svet zavoda je v četrtek izrazil pričakovanje, da bodo predlagani ukrepi za izboljšanje poslovanja dopolnjeni z dodatnimi ukrepi s ciljem, da se obvladuje likvidnost kliničnega centra.

Izpad delovnega programa zaradi stavke zdravnikov

Glavni razlog za izgubo je stavka sindikata Fides. "Izpad delovnega programa zaradi stavke zdravnikov, ki traja že od začetka leta, je kljub vsem prizadevanjem še vedno tisti razlog, da nam ni uspelo realizirati načrtovanega programa in na ta način pridobiti načrtovanega prihodka, ki bi lahko zagotovil uravnoteženo poslovanje," je uprava UKC Maribor zapisala v gradivu za sejo sveta zavoda.

Direktor Vojko Flis je ob tem predstavil seznam ukrepov za izboljšanje poslovanja v letošnjem letu. Poudarja, da UKC Maribor kljub izgubi trenutno nima likvidnostnih težav in tekoče poravnava obveznosti do države, dobaviteljev in zaposlenih.

Kot izhaja iz gradiva za sejo sveta zavoda, bodo vztrajali pri povečanju realizacije programov tako v rednem delovnem času kot tudi v popoldanskem času, v okviru katerega izvajajo programe po podjemnih pogodbah. "V UKC Maribor si želimo, da bi se stavka zdravnikov, ki povečuje nedopustno dolge čakalne dobe, čim prej končala," so zapisali.

Preostanek izgube bodo poskušali pokriti z varčevalnimi ukrepi pri odhodkih, kot so posredovanje dokumentacije pacientom in poslovnim partnerjem preko elektronske namesto klasične pošte, varčevanje z energijo, iskanje najcenejše košarice živil, najemanje študentov le za najbolj nujna dela, nadomeščanje strokovnih srečanj z videokonferencami, racionalizacija naročil na laboratorijske preiskave in izvedba samo nujnih vzdrževalnih del, poroča STA.