Pred mestnimi svetniki se bo na četrtkovi 15. redni seji ponovno znašel cenik parkirnin oziroma najemnin za začasna parkirišča in garaže v Mestni občini Maribor, ki je že večkrat razburil širšo javnost. Tokrat pa je predlog najbolj razburil delavce Mariborske livarne Maribor (MLM) in sosednjih podjetij. Med drugim namreč načrtujejo preoblikovanje brezplačnih parkirišč pri dvoetažnem mostu v plačljiva. Kot poroča Večer, se je na odločitev odzval Robert Tajhman, zastopnik sindikat SKEI v livarni, ki je opozoril, da bo plačevanje parkirnine še bolj prizadelo tiste z najnižjimi plačami, ki se že tako težko prebijejo čez mesec.

Podjetja že zagotovila poln najem parkirišča

Ranko Šmigoc, direktor podjetja Mestne nepremičnine, je pojasnil, da so že pred leti na to temo stekli pogovori s podjetjema Henkl in MLM in skladno z dogovorom naj bi podjetji zakupili ta parkirna mesta za svoje zaposlene. »V nobenem primeru do sedaj ni bilo izraženo nobeno negodovanje glede izvedbe tega parkirišča,« je dejal in dodal, da celoten projekt zagotavlja normalno parkirno politiko, ki je bila s strani vseh sprejeta. »Do sedaj so podjetja zagotovila poln najem celotnega parkirišča, ki ga bodo v lastni režiji tudi upravljali,« je še dodal Šmigoc. Na parkirišču je sicer na voljo 110 parkirnih mest, predviden je mesečni najem v višini 35 evrov

Predlagani cenik bi v obliki dodatnih prihodkov iz naslova parkirnin oziroma najemnin v občinsko blagajno letno prinesel približno 18 tisoč evrov

»Gre za čisto enostavno gospodarjenje z javnim prostorom in je to pravzaprav priložnost, da se jim zagotovi parkirna mesta na zavarovanem in osvetljenem parkirišču,« je zadevo pokomentiral župan Saša Arsenovič

[[image_3_article_66386]]

Alenka Iskra: Zavzemamo se za širjenje plačljivega parkiranja in con v razumnem tempu in za vzporedne ukrepe vodstva občine

Glede predloga širitve začasnih zunanjih parkirišč in zaprtih garažnih mest so se danes na svoji tiskovni konferenci opredelili tudi Socialni demokrati Maribor. Njihova mestna svetnica Alenka Iskra je povedala, da imajo tudi oni največ pomislekov glede širitve cone pod dvoetažni most, kjer puščajo svoja vozila predvsem zaposleni Mariborski livarni Maribor. Sicer pa Iskra izpostavlja nujnost po urejanju mirujočega prometa v mestu: »Tam, kjer ni plačljivega parkiranja, parkiranje postaja nevzdržno. Kot primer lahko navedem cono na Taboru, okoli Parka mladih, kjer ni nadzora in se vsako prosto mesto zlorablja za parkiranje.« Iskra se torej zavzema za širjenje plačljivega parkiranja in con v razumnem tempu in za vzporedne ukrepe vodstva občine: »Tistim, ki se pripeljejo v mesto, je potrebno že pred mestom omogočiti ustrezne parkirne cone in zadovoljiv mestni javni prevoz, ki jih pripelje v center mesta.«

[[image_2_article_66386]]

Predlog poleg umestitve novega plačljivega parkirišča pri dvoetažnem mostu Melje sicer zajema še umestitev parkirišča Zdravstvena postaja Magdalena in spremembe v višini cen najema za določene lokacije, spremembe v delu navajanja cen urnega in dnevnega parkiranja, ki jih določena parkirišča imajo, določena pa ne. Parkirišče oziroma garažna hiša v ZD Magdalena bo razpolagala s 30 parkirnimi mesti in bodo namenjena urnemu parkiranju in možnosti mesečnega najema.

Mariborska občina namerava uvesti kadrovske štipendije

Občina Maribor že dobrih 20 let podeljuje enoletne štipendije nadarrjenim dijakom in študentom. Tudi o tej temi se je predvsem lani pisalo veliko. Spomnimo … Problematika štipendij za nadarjene dijake in študente v Mariboru je postala pereča pred začetkom šolskega leta, ko je v javnost prišla odločitev, da občina ne bo objavila doslej uveljavljenega razpisa v ta namen. Več svetniških skupin je zaradi tega ostro kritiziralo župana Sašo Arsenoviča, ta pa je postregel z razlago, da bodo omenjene štipendije nadomestili z novimi, kadrovskimi štipendijami. 

Nove kadrovske štipendije pa bodo tudi tema četrtkove seje. »Poleg enoletnih štipendij za nadarjene želi (občina) z dodeljevanjem kadrovskih štipendij spodbuditi dijake in študente, da bi po končanem študiju zapolnili kadrovske vrzeli v mestu,« cilj predlaganega pojasnjuje Brigita Gajzer Pliberšek iz Urada za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost. Za uveljavitev kadrovskega štipendiranja pa so potrebne ustrezne pravne podlage, kar je tudi predlagan odlok, ki bo v četrtek obravnavan na seji mestnega sveta.

Z odlokom se bo uredila in določila vsebina in postopek štipendiranja, opredelili se bodo upravičenci, pogoji, merila in pa obveznosti štipendista. Kadrovske štipendije se bodo podeljevale za celotno obdobje izobraževanja, štipendisti pa bodo za prejem morali v enem od javnih zavodov opraviti enomesečno prakso, po končanem izobraževanju pa se za enako obdobje, kot so prejemali štipendijo, zaposliti v tem zavodu oziroma upravi. Ob tem Pliberšek še pojasni, da kadrovske štipendije ne bodo nadomestile štipendij za nadarjene študente in dijake

Za repliko skulpture Fitoliti skupno 61 tisoč evrov

Na dnevnem redu pa je tudi potrjevanje dokumentacije za postavitev replike skulpture Fitoliti v Mestnem parku, ki je bila ukradena pred dvema letoma med obnovo promenade. Nina Kirbiš iz urada za kulturo in mladino je pojasnila, da z odločitvijo za repliko sledijo želji dedinje avtorskih pravic ukradene skulpture, s katero kot strokovno telo soglaša tudi Umetnostna galerija Maribor (UGM).

»Odločili smo se, da fontano, ki je predstavljala kakovosten in prepoznaven primer javne plastike v Mestnem parku in je delo vidnega mariborskega sodobnega kiparja Vojka Štuheca nadomestimo s kopijo, ki pa bo v bistvu novo umetniško delo, ki bo v največji možni meri sledilo izvirniku,« je dejala in dodala, da je v letošnjem letu v občinskem proračunu za to rezerviranih 27.000 evrov, v prihodnjem letu pa 34.000 evrov. Ta denar bodo potem poskušali izterjati od izvajalca obnove Mestne promenade.

Na dnevnem redu znova predlog reorganizacije mestne uprave

Kljub polemikam v javnosti je župan Saša Arsenovič znova uvrstil na sejo mestnega sveta predlog reorganizacije mestne uprave.

Alenka Iskra, mestna svetnica SD v Mariboru, je danes glede predlagane reorganizacije mestne uprave MO Maribor, ki je bila umaknjena s prejšnje seje, dejala, da so Socialni demokrati glede te točke podali svoje predloge, ki so bili deloma upoštevani. »Najprej se nismo strinjali s tem, da se mladina skriva pod medgeneracijskim sodelovanjem. V sedanjem gradivu je vključena kot sektor v Uradu za zdravje, mladino, starejše in socialno varnost, na zadnjem usklajevanju svetniških skupin pa smo se na podlagi naše pobude strinjali, da sodi sektor mladine kot samostojni sektor v Urad za izobraževanje, predšolsko vzgojo, mladino in šport.«

[[image_4_article_66386]]

Dodala je, da financiranje programov ne sme biti vezano na to, ali gre za urad ali sektor. Izrazila je še pomislek glede prehajanja celotnega področja upravljanja z nepremičnim premoženjem v Urad za gospodarstvo, saj s tem sektor pridobiva preveliko moč nad razpolaganjem z nepremičnim premoženjem. »To ne more biti namenjeno zgolj tržnemu oddajanju v najem, temveč mora biti nepremično premoženje v sorazmernem deležu namenjeno vsem; civilni družbi, nevladnemu sektorju, društvom, …«

Direktor komunalnega podjetja Snaga Franc Dover pa bo mestnim svetnikom predložil elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki za letošnje leto.