Stranka Pirati je nedavno opozorila na dvig komunalnih storitev Snage za 28 odstotkov, kar se jim je zdelo v času tovrstne krize, kakršne v Sloveniji še nismo imeli, povsem nezaslišano. Za primer so navedli položnico, katere cena je februarja znašala 35,26 evrov, aprila pa že 45,60 evrov, ceno pa je dodatno zvišal še poračun v znesku slabih 4 evrov.

Kot smo že poročali, so se s februarjem cene storitev vseh občinskih podjetij s sprejetjem novih elaboratov povišale, a skupno povišanje cen ne bi smelo preseči 5 evrov mesečno. “Čas je, da občine prispevajo svoj delež pri lajšanju ekonomskih posledic koronavirusa in tudi same zaščitijo občane in za čas epidemije prenehajo z zaračunavanjem stroškov komunalnih storitev,” so ob tem dodali Pirati.

Mariborska občina v času epidemije dviguje cene komunalnih storitev za kar 28%!V obdobju, ko so prekarci,…

Gepostet von Pirati am Freitag, 3. April 2020

Skrite podražitve, o katerih niso bili seznanjeni niti svetniki

V akcijo zbiranja Snaginih položnic pred in po sprejemu elaborata so se vpletli tudi v Listi kolesarjev in pešcev, ki so skušali ugotoviti, ali napovedane podražitve sovpadajo z dejanskimi. Analizirali so več prejetih položnic za čas februarja in marca 2020 in ugotovili, da so se zneski na položnicah povišali tudi zaradi spremembe “sodil”.

“Slednja se uporabljajo za vodenje ločenih računovodskih evidenc po posameznih dejavnostih in služijo kot pretvornik iz enote prostornine v enoto mase. Na položnicah so označena s črko S in so pomembna pri določanju obračunskih količin na enoto mere, saj z njimi določimo končno ceno,” so zapisali. 

Dejansko gre za skrito podražitev Snage, saj na zadnji seji Mestnega sveta, ko so potrjevali elaborate komunalnih podjetij, o sodilih svetniki niso bili seznanjeni. Kot poudarjajo v Listi, bi moral po 8. členu Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti sklep o spremembi sodil sprejeti nadzorni svet Snage. V elaboratu Snage, ki so ga prejeli tudi svetniki, sicer pa je prosto dostopen na spletu, te spremembe sploh niso omenjene.

V Listi tako Snago sprašujejo, zakaj o teh sodilih mestni svet sploh ni bil seznanjen in ali gre nemara za manever prikritega zviševanja cen.

FOTO: Lista kolesarjev in pešcev. Pojasnilo k tabeli: S – sodilo po starem in novem obračunu, C – cena storitve po starem in novem obračunu.

Snaga: Poračun zajema nepokrite stroške v letu 2019

Pri Snagi za Maribor24 pojasnjujejo, da so spremembo cene uveljavili na podlagi izdelanega Elaborata o oblikovanju cen, ki so ga dolžni izdelati v skladu s predpisi na tem področju. “Elaborat izkazuje, da vsi stroški ravnanja z odpadki niso pokriti in je bilo potrebno cene za končne uporabnike, to je povzročitelje odpadkov, temu prilagoditi,” odgovarjajo v Snagi.

Mestni svet Mestne občine Maribor je elaborat potrdil na seji 20. 2. 2020, spremenjena cena pa je začela veljati 1. 3. 2020 in na njeni podlagi je bil narejen tudi obračun stroškov uporabnikom, ki so položnice z novimi cenami prejeli v začetku aprila. “Trenutna cena na položnicah vzdrži stroške, ki jih ima Snaga z zbiranjem in predajo odpadkov. Poračun, ki je zajet na položnici, pa zajema nepokrite stroške ravnanja z odpadki v letu 2019, za mesece pred uveljavljeno novo ceno v mesecu maju 2019,” še dodajajo.