Zaradi razglasitve epidemije so v Pogrebnem podjetju Maribor sprejeli naslednje preventivne ukrepe: Pogrebne slovesnosti se izvajajo zunaj in v najožjem družinskem krogu, do največ 10 ljudi.

Brez spremljevalnih dogodkov

Izvaja se najožji strokovni protokol pogrebne slovesnosti, ki zagotavlja pietetno izvajanje pogreba. To pomeni v celoti prisotnost pogrebnega moštva z zastavonošo, vendar brez izvajanja spremljevalnih dogodkov (govor, pevci, trobenta idr.).  Spremeni se frekventnost pogrebov. Namesto dosedanjih 45 minut časa med pogrebi, se ta podaljša na 90 minut. Termin pogreba uskladita upravljavec pokopališča in naročnik.

Sprejem pokojnika v mrliško vežico je od 8. do 9. ure zjutraj. Po sprejemu se vežica zaklene. Odklene se pol ure pred pričetkom pogrebne slovesnosti. V vežice se vstopa posamično. Sprejem cvetja za mrliške vežice se izvede pred vežicami, od 8. do 9. ure zjutraj.  Mrliške vežice se dnevno razkužujejo.  “Po potrebi bomo izvajali upepeljevanje neprekinjeno oziroma 24 ur. Do nadaljnjega se ne izvaja poslovitve pred upepelitvijo,” še povedo.