Na 10. redni seji Mestnega sveta občine Maribor bodo mestni svetniki obravnavali odlok o urejanju prometa v MO Maribor. Pri tem je veliko prahu dvignila ureditev parkirišča pod Pohorjem, pri hotelu Habakuk, na način omejitve z zapornicami. Kot pojasnjuje Aleš Klinc z Urada za komunalo, promet in prostor ne drži, da bi bilo parkirišče po novem plačljivo, saj je bilo tako že od leta 2022, ko je to sprejel mestni svet.

Mi v tem trenutku zgolj urejamo parkirišče, ki bo po novem urejeno z zapornicami. Pri tem pa brezplačno parkiranje pod Pohorjem ostaja. Na parkirišču pod hotelom Arena, na parkirišču pod hotelom Habakuk kot rečeno, izvajamo le gradbena dela za ureditev parkirišča. V prihodnjem letu pa načrtujemo tudi na severnem delu, tam kjer je danes makadamsko parkirišče, ureditev parkirišča za avtodome.

Cena parkiranja, ki je bila zapisana v gradivu za sejo, pa je bila po besedah Klinca le napaka. ”Parkirnin ne dvigujemo, kar se tiče parkirišča pod Pohorsko vzpenjačo smo že podali odgovor, da je pri zapisu odloka prišlo do ”lapsusa”. Cena je določena na en evro in ne na dva evra,” pojasni in doda, da bodo gradivo pred sejo popravili. Dve uri brezplačnega parkiranja ostajata.

Pri tem še izpostavi, da so parkirišče, ki je bil že sedaj urejeno z zapornicami, imetniki sezonskih vstopnic lahko uporabljali brezplačno. ”Dogajalo se je, da je bilo predvsem v zimski sezoni, parkirišče polno zasedeno. Skupaj z Marpromom smo ugotovili, da bi bilo smiselno tudi parkirišče pod Habakukom nameniti za parkiranje vseh imetnikov sezonskih vstopnic. Upravljalec tega parkirišča je tako Marprom,” pove in doda, da je obiskovalcem Pohorja, ki uporabijo krožno žičnico, parkirnina na obeh parkiriščih povrnjena. Prav tako poudari, da z odlokom ne spreminjajo oziroma dvigajo cen parkirnin.

S prevzemom čiščenja odpadnih vod zaključek vodnega kroga

Mariborska občina je leta 1998 podpisala koncesijsko pogodbo za čiščenje odpadnih voda, ki se 10.6.2024 izeka. V sled temu so bile uvedene aktivnosti, ki so privedle do predloga odloka, ki podeljuje javno gospodarsko službo drugim izvajalcem. ”Aktivnosti prenosa že potekajo, tako bomo ob izzeku pripravljeni in uspešno prevzeli samo čiščenje odpadnih voda. Za izvajalca gospodarske javne službe je bil s strani občine izbrano podjetje Mariborski vodovod d.o.o., ki je v stoodstotni javni lasti. S tem prijektom podelitve gospodarske javne službe javnemu podjtetju zaključujemo t.i. vodni krog oziroma upravljanje z vodo od začetka do konca,” pojasni Miran Jug, direktor podjetja Mariborski vodovod.

Svetniki bodo obravnavali tudi točko letnega programa športa za leto 2024, predhodno pa tudi poročilo o izvajanju nadzora nad uresničevanju strategije športa v Mestni občini Maribor. Za programska sredstva ima Urad za šport predvideno okoli 650 tisoč evrov, kar je nekoliko nižji znesek, kot v preteklem letu.

”Za športne prostore in površine imamo namenjenih 2.493.400 evrov, od tega okoli 2,1 milijona za javne športne površine, 200 tisoč evrov za uporabo šolskih športnih telovadnic, 200 tisoč za ostale objekte in 20 tisoč evrov za smučišča,” pojasnjuje Darko Zarič z Urada za šport. Skupni znesek za letni program športa tako znaša okoli 4,1 milijonov evrov.