Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor že več kot 30 let skrbi za prenos znanj in dobrih praks. Kot koordinator CCRI regije Podravje so tako pripravili prvo regionalno strategijo biokrožnega gospodarstva v Sloveniji, hkrati pa  koordinirajo demonstracijski projekt CircSyst za ponovno uporabo prečiščene komunalne vode v kmetijstvu.

Tuzla ima težave, povezane z onesnaženostjo zraka

Njihove izkušnje pa niso ostale neopazne in  s pomočjo financiranja nemškega ministrstva za gospodarstvo in podnebne ukrepe prenašajo svoje znanje izven Evropske unije. "Natančneje usposabljamo mesto Tuzla v Bosni in Hercegovini, da bo sposobno tudi samo začeti svoj zeleni prehod," je pojasnil Borut Jurišić, vodja projekta SAGT (Strateški pristop k zelenemu prehodu). Kot dodaja, se v Tuzli pojavlja problem čiščenja zraka, saj v mestu deluje termoelektrarna, veliko prebivalcev pa za kurjavo uporablja nekvaliteten premog. Poleg tega gre, ker ni urejene obvoznice, celoten tranzitni promet skozi mesto. "Kakovost zraka je zelo slaba. Logika pristopa, da se začne to spreminjati, pa je podobna, kot jo  uporabljamo pri projektu ponovne uporabe prečiščene komunalne vode v kmetijstvu."

"Mesto gre po poti, ki smo jo v Podravju že uspešno prehodili"

V okviru projekta SAGT, ki ga financira program EUKI, je RRA Podravje - Maribor ob podpori zasebnega svetovalnega podjetja Dekorina d.o.o. predstavnike občinske uprave mesta Tuzla usposabljala na področju pripravljanja strategije zelenega prehoda. V dvodnevnih delavnicah se je izkazalo, da je Maribor zelo primeren vzorčni model, kako lahko Tuzla doseže zeleni preboj, saj imata mesti kar dosti podobnosti. "Tuzla gre po poti, ki smo jo v Podravju že uspešno prehodili, zato jim lahko damo mnogo koristnih in praktičnih nasvetov," je dodal Borut Jurišić.

[[image_1_article_67294]]

Na omenjeni delavnici so strokovnjaki iz Slovenije, dva iz RRA Podravje - Maribor in predstavnica Dekorine, Tuzlo toliko usposobili, da se lahko pripravi na nadaljnje aktivnosti. Konec leta bodo organizirali še eno delavnico, na kateri bo sodelovala širša skupina deležnikov (podjetja, predstavniki javnosti, ...). "Takrat bomo sfinalizirali strategijo, ki bo za njih pomenila zeleni prehod," pojasni Jurišić. 

[[image_2_article_67294]]

Maribor lahko služi kot vzgled 

Sodelovanje s Tuzlo je nastalo na pobudo RRA Podravje - Maribor, ki je identificirala možnosti sodelovanja v okviru programa EUKI, financiranega s strani nemškega ministrstva. Z BIT Centarom, ki ga je ustanovila Občina Tuzla, so v preteklosti že sodelovali in iskali možnosti merjenja in izboljšanja kakovosti zraka tako v Mariboru kot Tuzli. 

"Sicer z veseljem spoznamo kaj novega, a se ne moremo primerjati z mesti, kot so Bruselj, Pariz, Budimpešta, ... Za kaj takega smo premajhni in tudi prestolnica nismo. Zato nam je Maribor toliko bolj zanimiv, saj gre za primerljivo mesto, ki nam služi kot zgled, kako premostiti izzive, s katerimi se srečujemo," pa je dejal Esmir Spahič, vodja urada za razvojno načrtovanje in upravljanje z razvojem mesta Tuzle.