Pretekli teden smo pisali o problemih v Pristanu, ki so nastali zaradi zamakanja bazena, slabega prezračevanja in posledične previsoke vsebnosti klora v prostorih. Gradbena dela v Pristanu je nazadnje opravljalo podjetje Markomark Nival, kjer so za naš portal dejali, da v primeru Pristana ne morejo odgovarjati za nastale pomanjkljivosti (zamakanje, slabo zračenje, klor), saj sanacija slednjega ni bila del njihove gradbene pogodbe. Prav tako odgovarjajo na očitke gradbenih nepravilnosti Vrtca Pekre.

Pred tednom smo v prispevku o zaprtju srednjega bazena v Pristanu omenjali tudi podjetje Markomark Nival d.o.o, ki je bilo po poročanju Mestne občine Maribor odgovorno za vsa dela za prenovo bazenske školjke srednjega bazena, obbazenjenja in sanitarij, izvedbo bazenske tehnike ter stroške projektiranja, projektne dokumentacije, strokovnih poročil in nadzora. V prispevku smo prav tako navedli, da je to podjetje prenavljalo vrtec v Pekrah, v katerem so se kmalu pokazale nepravilnosti, ter da je občina to podjetje lani izbralo na natečaju za prenovo Cafove. V omenjenem podjetju so za naš portal dejali, da v primeru Pristana ne morejo odgovarjati za nastale pomanjkljivosti (zamakanje, slabo zračenje, klor), saj sanacija slednjega ni bila del njihove gradbene pogodbe.

“Iz članka je razbrati, da gre za pomanjkljivosti iz slabe gradnje s strani družbe Markomark Nival d.o.o. Dejansko gre za dela, ki sploh niso bila predmet gradbene pogodbe. Gre torej za dela, ki niso bila naročena s strani investitorja,” so zapisali.

Dobili prekratek rok dokončanja del v Vrtcu Pekre

Prav tako podajajo pojasnilo glede prenove vrtca v Pekrah. Napake, ki so bile odkrite nekaj mesecev po končani gradnji, ko so bili otroci v vrtcu že nastanjeni, izhajajo iz zahtevanega prekratkega roka za končanje del. “Gradnja vrtca Pekre je bila glede na tehnologijo (masivna gradnja) hitra, saj se je objekt pričel graditi novembra 2016, predaja v uporabo (vključno z opremo) je bila avgusta 2017 — sama gradnja je trajala 8 mesecev, zadnji mesec je bil rezerviran za tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja. Iz tega naslova (zahtevana hitra gradnja) so se ob pričetku uporabe objekta pokazale nekatere napake, ki so bile s strani izvajalca v celoti vse odpravljene. Tako kratek rok za izvedbo gradbenih del je bil postavljen s strani investitorja, torej MO Maribor,” pojasnjujejo.

Kar se tiče spornega bojlerja, zaradi katerega voda v vrtcu nekaj dni ni bila pitna in je smrdela po bencinu, pa pojasnjujejo, da sami s slednjim niso imeli nič. “Družba Markomark Nival d.o.o. od dneva primopredaje objekta (avgust 2017) do januarja 2020 na vrtcu Pekre nemudoma po seznanitvi z napakami bojlerja le-tega po naročilu investitorja zamenjala. Bojler je bila sicer dobavljen in montiran s strani druge družbe ter ne družbe Markomark Nival d.o.o.”