Trideset. Na dan. Trideset obvestil nadzornika so v povprečju na dan izdali Marpromovi nadzorniki parkiranja v beli coni v Mariboru po 17. uri, odkar je 6. januarja začel veljati podaljšan čas plačila parkirnine v belih conah v Mariboru do 19. ure. Na oko se v nekaterih conah že pozna, da je lažje najti prosto plačljivo parkirno mesto. Sprememba je sicer uvedla tudi prvih brezplačnih deset minut, a je po novem minimalno plačilo celotne prve ure parkiranja. Vas je zanimalo, kdaj je sicer običajno izdanih največ izdanih obvestil nadzornikov? Ob ponedeljkih in sredah.

V januarju sedem odstotkov več prihodkov od parkirnin

»Nadzor v belih conah za zadaj še opravljamo z istim številom nadzornikov kot pred spremembo. Tako se število izdanih obvestil v zadnjih mesecih ni bistveno spreminjalo,« nam je sporočil Miha Rubin, sodelavec v službi za stike z javnostmi v podjetju Marprom. »V januarju, ko je v belih conah začel veljati enoten čas plačljivosti med 8. in 19. uro, smo zbrali za 7 odstotkov več prihodkov od parkirnin kot v decembru. A tega povečanja ni mogoče pripisati zgolj podaljšanju časa, temveč še drugim okoliščinam.«

Januarja več obvestil kot decembra

V januarju so nadzorniki Marproma izdali nekaj več kot 2.400 obvestil. Koliko je to? Za primerjavo, v decembru so izdali dobrih 2.200 in v novembru 2.500. Največ obvestil nadzornika je izdanih za parkirišča z območno kodo 312, ki velja za velik del mestnega jedra in Lent.

Največ obvestil nadzornika je izdanih za parkirišča z območno kodo 312, ki velja za velik del mestnega jedra in Lent.

Marprom še ne razpolaga s podatkom, kakšno je razmerje pri plačilu med gotovino in mobilnim plačilom. »Podatka o plačilu z gotovino, torej na parkirnih avtomatih v belih conah, trenutno nimamo, saj so parkomati za zdaj še v upravljanju podjetja Nigrad.«

Trenutno šest nadzornikov, celodnevno obvestilo 16,50 evra

Trenutno dobrih dva tisoč parkirnih mest nadzira šest Marpromovih nadzornikov. Če vas ujamejo, da niste poravnali parkirnine, vas trenutno pozovejo k plačilu celodnevne parkirnine, ki zaradi podaljšanja zdaj znaša 16,50 evra. Kot smo poročali lani, je bilo v letu 2018 izdanih obvestil nadzornikov nekaj več kot 27.800, od tega je bilo nato plačanih celodnevnih parkirnin preko 20.300. »Tako je bilo Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu za leto 2018 posredovanih v nadaljnjo obravnavo nekaj več kot 7500 primerov,« so nam pojasnili takrat v Marpromu.

Globa za takšen prekršek znaša 40 evrov, kršitelj pa lahko v določenem roku plača polovični znesek, v kolikor ne napove zahteve za sodno varstvo. Kršitelj mora zraven globe plačati tudi sodno takso v višini 40 evrov, če mu je z odločbo prekršku izrečena globa. Če je kršitelju z odločbo o prekršku izrečen opomin, mora kršitelj plačati sodno takso v višini 30 evrov,« so nam lani pojasnili na Medobčinskem inšpektoratu Maribor.