V zadnjih letih mariborska občina pospešeno širi plačljivo belo cono za parkiranje na mestnih ulicah. Bela cona, ki jo sestavljajo parkirišča z uvedenim plačilnim režimom, je postala stalnica ne le v mestnem središču, ampak tudi v bolj obrobnih delih Maribora. Zdaj se pripravlja še en korak naprej – uvedba plačljivega parkiranja ob pokopališču Pobrežje.

Obsežna širitev plačljive bele cone

Letos mariborska občina uvaja plačljivost na dodatnih 500 parkirnih mestih, kot so povedali v začetku leta, med območji, ki so se znašla novostjo plačljivega parkiranja, pa so tako med drugim tudi Ulica Pariške komune, Poljane, Industrijska cesta ter Pokopališče Pobrežje.

Medtem ko se širitev bele cone več kot očitno nadaljuje, je pozornost usmerjena tudi na parkirišče ob pokopališču Pobrežje. Parkomat je že postavljen, vendar še ni povsem jasno, kdaj bo uvedeno plačljivo parkiranje.

Kaj in kdaj?

Andraž Mlaker Urada za komunalo promet in prostor, MOM tako pojasnjuje:

»Na pokopališču na Pobrežju uvajamo z novim prometnim režimom belo cono, torej gre za parkirišče, ki bo po novem plačljivo, vendar bo izjemoma prvi 2 uri plačevanje nepotrebno, saj bo zagotovljeno brezplačno parkiranje.«

»Tu govorimo o južnem delu parkirišča na pobreškem pokopališču, medtem ko severni del ostaja brezplačen in urejen kot modra cona,« pove Aljaž Mlaker.

»Modra cona pomeni, da je parkiranje brezplačno, vendar časovno omejeno za 2 uri. Na južnem delu, kjer se pa na novo vzpostavlja bela cona, pa bo prvi 2 uri brezplačno, potem bo pa vsaka nadaljnja ura 60 centov na uro,« še dodaja Mlaker in pove, da bo to veljalo med 8. in 20. uro.

Mlaker pove še, da so pri tem upoštevali predlog Pogrebnega podjetja ter poskrbeli, da bodo lahko še naprej vsi, ki obiščejo grobove, nemoteno in brezplačno parkirali. Do sedaj so namreč parkirna mesta v veliki meri zasedali vsi, ki so se na delo odpravili čez mejo.

In kdaj lahko pričakujemo začetek plačljivega parkiranja? »Režim se bo vzpostavil med 15. 7. in 1. 8., odvisno od tega tudi, kako bomo uspeli z našimi upravljalci z družbo Marprom in pa z družbo Nigrad pripraviti vse potrebno,« še dodaja Mlaker, ki pove, da trenutno urejajo vse potrebno, do začetka plačljivega parkiranja pa bo sledila še celovita prenova parkirišč.

Kaj to pomeni za obiskovalce?

Uvedba plačljivega parkiranja ob pokopališču Pobrežje bo obiskovalcem prinesla nekaj sprememb. Tisti, ki prihajajo na pokopališče, bodo lahko še vedno dve uri parkirali brezplačno, po preteku tega časa pa bodo morali plačati parkirnino. Ta ukrep naj bi zagotovil, da bodo parkirna mesta vedno na voljo tistim, ki jih resnično potrebujejo.

Občina pričakuje, da bo uvedba plačljivega parkiranja zmanjšala število avtomobilov, ki dolgotrajno zasedajo parkirna mesta ob pokopališču. S tem bo omogočeno boljše kroženje vozil in večja dostopnost parkirišča za obiskovalce.