Poročali smo, da javno podjetje Marprom na območju Mestne občine Maribor s specialnim vozilom, tako imenovanim pajkom, opravlja odvoz nepravilno parkiranih vozil. Kot so nam dodatno pojasnili v Marpromu, lahko njihovo vozilo odvaža osebna vozila, SUV-e (športne terence) in manjša kombinirana vozila. 

Po novem, po odredbi Mestne občine Maribor, ki je bila izdana 8. aprila letos, v mariborski občini odvažajo tudi večja tovorna vozila in avtobuse, kar pa izvajajo s podizvajalci. "To pomeni, da odvažamo na podlagi prejetih odredb medobčinskega redarstva vse vrste vozil."

Višina stroškov, potrebnih za odstranitev tovornega vozila, avtobusa ali drugega vozila, ki ga ni mogoče odstraniti z vozilom »pajkom«, se zaračuna po dejanskih stroških, kot jih odmeri izvajalec storitve odstranitve tovornega vozila, avtobusa ali drugega vozila, še pojasnjujejo. 

Po vozila v Mlinsko in Linhartovo ulico 

Pajek nepravilno parkirana vozila odpelje na varovano parkirišče v Mlinski ulici, zapuščena vozila pa na varovano parkirišče v Linhartovi ulici. Odpeljana nepravilno parkirana vozila je treba hraniti na parkirišču minimalno štiri mesece oziroma 120 dni, zapuščena vozila minimalno tri mesece oziroma 90 dni, po poteku teh rokov pa so lahko predana v razrez, so nam sporočili z Javnega holdinga Maribor. Najpogostejše lokacije odvozov so Ob jarku, Valvasorjeva ulica in Ulica Eve Lovše. 

Strošek odvoza nepravilno parkiranega vozila znaša 100 evrov, pri čemer se 24 ur po odvozu začne dodatno obračunavati ležarina v višini 5 evrov na dan. Poleg tega vam redar napiše globo, katere višina je odvisno od tega, na katerem mestu ste vozilo nepravilno parkirali (pločnik, parkirni prostor za invalide, ...).