Potem ko se na posameznih oddelkih UKC Maribor, kot smo poročali, srečujejo s kadrovsko stisko, zato so k pomoči pozvati študente zdravstvene nege, je slednje naletelo na precejšnje ogorčenje mnogih, tudi tamkajšnji zaposlenih.

Pomoč študentov povsem neustrezna

Odzvale so se tudi medicinske sestre, ki so v anonimnem pismu, pod katerega se jih je podpisalo 52. »Ne strinjamo se s potezo gospe Hilde Rezar z zaposlitvijo študentov. Naša imena ostajajo anonimna zaradi zagotavljanja našega nemotenega dela naprej,« so zapisali v uvodu.

Dodale so, da so del različnih intenzivnih neg in terapij, kjer je pomoč študentov povsem neustrezna. »Takšno iskanje kadra po Facebooku in na tak način je popolno razvrednotenje našega poklica. Strokovna vodja Hilda Rezar prihaja v osnovi iz oddelka Ortopedije, ki nikoli ni imel intenzivne nege ali terapije, tam ni kroničnih bolnikov, ravno tako pa je bilo se za čas njenega mandata glavne sestre v ničkoliko medodelčnimi presojami ugotovljeno, da je zdravstvena nega na tem oddelku pomanjkljiva. Že iz tega vidika je neustrezno, da sta tako strokovna vodja kot strokovni direktor iz enega oddelka, ki ne pozna intenzive,« so poudarile.

Urna postavka študenta višja od zaposlene medicinske sestre

Svoje pisanje o po njihovem nesprejemljivi potezi so podkrepili z več stališči. »Urna postavka študenta je višja kot urna postavka zaposlene medicinske sestre, zato se na ta način razvrednoti delo medicinske sestre in se nevarnostim podvrže pacienta. Razvrednoti se ves boj za kompetence,« so med drugim razložile in nadaljevale: »Četudi bi ti študentje delali pod nadzorom, ne more biti odgovorna sestra na oddelku, saj ni ona kriva da pride nekdo brez teoretičnega znanja. Z namenom je narejen šolski sistem s teorijo in postopno prakso! Ravno tako ‘odgovorna’ sestra ne bo prejela mentorskega dodatka, zakaj bi bila potem kriva za napako študenta?«

Obremenitev sester je že tako velika, dodajajo, da se ne uspejo posvečati niti svojim študentom, ne da se bo zdaj učilo se študente. »Študenti nimajo niti zdravniških pregledov, ki jih je treba imeti, da si zaposlen v zdravstvu. Delo v zdravstvu zahteva empatijo, tudi soočanje z zahtevnimi situacijami – to pa se nauči na praksi, ki je stopenjska z namenom. Intenzivna nega in terapija nista mesti za študente. Tam lahko vsaka napaka v negi vodi v infekcije in smrt pacienta,« so še zapisale  in dodale, da je nesprejemljivo iskanje kadra po Facebooku.

Strokovna vodja nedosegljiva za diskusijo

Za to objavo se je Rezarjeva po njihovem pisanju odločila sama, brez posveta z ostalimi medicinskimi sestrami in strokovnimi vodjami. »Za vsako diskusijo pa je nedosegljiva,« še navajajo, zato menijo, da se na tak način »norčuje iz medicinskih sester, se povsem razvrednoti delo ter ogroža bolnike. Temu se jasno pridružuje tudi Sindikat zdravstvene nege«.

V praksi se lahko, še pišejo, torej medicinska sestra vpiše na fakulteto in pride delat na napotnico ter bo dobila več kot redno zaposlena, se sprašujejo, saj: »Na tak način vsaj ne bo padala kvaliteta, to kar pa se obeta zdaj, bo za bolnike pomenilo, da bo ogromno preležanin, infekcij ran, gnojnih katetrov. Strogo nasprotujemo zaposlitvi študentov v intenzivnih enotah, namesto taksnega posmehovanja naj najprej ustrezno plačajo že zaposlen kader.«