Na Mestni občini Maribor (MOM) poročajo o zelo visokem številu obiskovalcev, saj je v času visokih poletnih temperatur osvežitev na zunanjem mestnem kopališču še kako dobrodošla. Župan Saša Arsenovič je zato sprejel odločitev, da bo brezplačen prevoz mestnega potniškega prometa na avtobusni liniji št. 8 na relaciji med postajališči Gosposvetska – rondo, Terme Fontana in Mariborski otok v obe smeri, torej zadnji dve postaji, od jutri, 12. avgusta, do konca izvajanja avtobusnih prevozov po veljavnem voznem redu, torej v času šolskih počitnic oziroma do konca odprtja kopališča Mariborski otok.

Poskrbeli bodo za red na parkirišču

Na MOM sicer sporočajo, da lahko vozniki avtomobile pustijo tudi na parkirišču ob Koroški cesti pri študentskih domovih, na predlog KS Kamnica je tudi dogovorjeno, da je parkirišče pri pokopališču Kamnica neomejeno ob sobotah, nedeljah in praznikih, med delovniki pa je omejeno brezplačno parkiranje do 120 minut. V neposredni bližini, pri trgovini Lidl, je tudi postajališče Mbjaka št. 18, od koder je kratek sprehod do Mariborskega otoka mimo Koblerjevega zaliva.

Na Mariborskem otoku je možno parkirati motorna vozila na desni strani pred mostom, kjer sta zagotovljeni tudi dve parkirni mesti za invalide, parkirna mesta so zagotovljena enoslednim motornim vozilom, na samem Mariborskem otoku pa so stojala za kolesa.

Parkiranje je prepovedano ob vozišču in na zelenici pred mostom. Slednje območje leži na posebej zavarovanem območju iz okoljevarstvenega vidika in je skladno s tem potrebno tudi ustrezno zaščitno ravnati, omejene so dejavnosti in posegi v prostor. Gre za najožje vodovarstveno območje po Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Uradni list RS, št. 24/07, 32/11, 22/13, 79/15 in 182/20).

Takšna ureditev zagotavlja varnost vseh udeležencev v prometu in dostop intervencijskih vozil. Vse obiskovalce Mariborskega otoka pristojni prosijo, da upoštevajo prometno signalizacijo. Ob ostalih ukrepih pa bodo v družbi Šport Maribor ob dnevih, ko se pričakuje večje število obiskovalcev, poskrbeli za dodatne reditelje, ki bodo urejali in usmerjali promet na obstoječem parkirišču, so še sporočili iz občine.