Mariborska občina je ena zadnjih občin v Sloveniji, ki se je z uvedbo zbiranja odpadne embalaže od vrat, torej neposredno iz gospodinjstev, prilagodila zahtevam državne uredbe. »Zavedamo se, da se večina uporabnikov z odpadki ukvarja takrat, ko nastane kakšna težava, ko pride do sprememb. Zato se zahvaljujemo za potrpežljivost, strpnost in odprtost spremembam, ki bodo zagotovo tudi v prihodnje zaznamovale izvajanje naše javne službe, katere cilj je, da odpadki čim manj obremenjujejo naše bivalno okolje in da z njimi ravnamo odgovorno na način, da povzročamo čim manj stroškov,« povedo na Snagi.

Začetne težave so se odpravile

Pojasnili so nam, da so se začetne težave, s katerimi so se soočali in so se vezale predvsem na vprašanja, katerim odpadkom je namenjena rumena vreča, so se odpravile. »Naši uporabniki danes vedo, da je rumena vreča namenjena zbiranju odpadne embalaže v individualnih gospodinjstvih. Vedo tudi, da smo zaradi rumene vreče v teh naseljih iz ekoloških otokov umaknili posode z rumenim pokrovom in po urniku odvozov, ki so jih prejeli konec lanskega leta in so dostopni 24 ur dnevno na spletni strani, nastavljajo rumene vreče na prevzemno mesto, torej na mesto, kamor nastavljajo na dan odvoza tudi črno posodo, v kateri zbiramo mešane in rjavo, v kateri zbiramo biološke odpadke.« 

»Občane moramo pohvaliti, saj so se povečini hitro navadili na spremembo. Seveda obstajajo izjeme, a te so, glede na to, da v Mariboru izvajamo javno službo za več kot 30.000 gospodinjstev, zanemarljive.«

Komunalni odpadki se odvažajo na tri tedne

Ena izmed novosti je ta, da je odvoz komunalnih odpadkov na tri tedne. Zato nas je zanimalo ali ljudje zberejo več odpadkov in zato naročujejo večje zabojnike. Ob tem so nam na Snagi povedali, da končnih podatkov o količini zbranih odpadkov meseca januarja še ni, a zaradi rumene vreče niso pričakovali povečane količine odpadkov: »Predvidevamo, da bo glavni učinek uvedbe rumene vreče ta, da bo v rumeni vreči, ki je namenjena odpadni embalaži, res samo odpadna embalaža.«

Izkušnje, kot povedo, namreč kažejo, da postanejo posamezne frakcije odpadkov bolj čiste, če jih uporabnik ločuje neposredno na viru nastanka,  torej v gospodinjstvu. Predvidevajo, da bo takšen tudi učinek v Mariboru. »Bomo pa, za doseganje teh učinkov, izvajali kontrolo vsebnosti rumenih vreč,« dodajo.

Drugih vrečk ne odvažajo

»Trenutno potekajo pogovori z javnim podjetjem Marprom, da bi vreče bilo mogoče kupiti tudi na mestni blagajni, ki se nahaja na glavni avtobusni postaji. Pomembno je, da uporabniki za odpadke, za katere želijo, da jih naše smetarske ekipe odpeljejo iz gospodinjstev, uporabljajo naše vreče.« Številni namreč, kot še pojasnijo, še zmeraj nastavljajo vreče, ki jih kupijo v trgovini. Takšnih polnih vreč ne odvažajo, saj z nakupom njihove vreče uporabnik pokrije stroške ravnanja z odpadki oz. strošek logistike odvoza odpadka, česar z nakupom vreče v trgovini ne plača.

V kolikor uporabniki rumenih vrečk, teh več nimajo in jih želijo dokupiti, kar predvidevajo, da se bo lahko zgodilo v zadnji tretjini leta, se lahko vreče dokupi na sedežu podjetja, v informacijski pisarni, ki je odprta od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro, vreče pa lahko kupijo tudi na zbirnih centrih. Cena posamezne vrečke je 0,70 evra.

Vedenje krivično do zaposlenih

»Pri izvajanju naše javne službe so kritike pogostejše kot pohvale, čeprav je takšno vedenje uporabnikov pogosto krivično do naših zaposlenih, ki se na terenu trudijo ustreči uporabnikom, seveda pa morajo pri tem slediti tudi pravilom, ki veljajo za izvajanje javne službe ravnanja z odpadki.« Pohvalo bi si, kot dodajo, zaposleni zaslužili večkrat, a so zadovoljni že s tem, da je kritike v zadnjem tednu manj. »Zavedamo se, da vsaka sprememba potrebuje čas, da se spremeni v navado. To je povsem življenjsko in na tak način tudi rešujemo morebitne reklamacije.«