Mestna občina Maribor obvešča, da od danes, ponedeljka, 16. marca, dalje zaradi izrednih razmer in ukrepov, povezanih s širitvijo okužbe Covid-19, odpadno blato v Mariboru začasno odlagamo na začasni deponiji ob Centralni čistilni naprav (CČN) v Dogošah.

Kot so v pojasnili v sporočilu za javnost, bo podjetje Surovina, ki v Mestni občini Maribor (MOM) prevzema odpadno blato iz čistilne naprave, je namreč zaradi ukrepov, povezanih z omejevanjem širjenja te okužbe, prevzem ustavilo. Pojasnili so, da jim številni ukrepi, ki so jih sprejele naša in druge države, otežujejo izvajanje storitev. Na eni strani je to zaradi izpadi kadra, drugi ključni dejavnik, zakaj se je prevzem blata ustavil, pa je zapiranje mej za tovorni promet; odpadno blato iz Maribora namreč Surovina vozi na Madžarsko.

Dogoše so začasa rešitev

Energetika Maribor, ki za MOM izvaja to dejavnost (sklene pogodbo s prevzemnikom), je morala zato nemudoma poiskati rešitev, kam odložiti blato, ki se proizvede v CČN. Odlaganje na začasno deponijo v Dogošah, neposredno ob čistilni napravi, je edina rešitev, ki jo je bilo mogoče sprejeti takoj. Od danes bo zato odpadno blato iz mariborske čistilne naprave odloženo na tej lokaciji, vendar samo za toliko časa, kolikor bo potrebno, da se razmere normalizirajo oziroma da bo znova omogočeno redno delovanje vseh služb in funkcij.

Takoj ko bo mogoče bo skladiščeno blato z začasne deponije v Dogošah odstranjeno, so sporočili iz MOM.

Začasno skladiščeno blato bo seveda ustrezno zavarovano, tako da bo vpliv dogoške deponije na okolje kar najbolj zmanjšan. O začetku odlaganja odpadnega blata na začasno deponijo v Dogošah so bile obveščene Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci ter sosednji občini Duplek in Miklavž na Dravskem polju.

Prosijo za razumevanje

Mestna občina Maribor krajane in občane prosijo za razumevanje in strpnost glede tega neogibnega ukrepa. V podjetju Energetika Maribor in v vodstvu Mestne občine Maribor delamo vse, da se bo lahko ravnanje z odpadnim blatom v Mariboru čim prej vrnilo v ustaljeno obliko, hkrati pa tudi da bomo optimalno pripravljeni, če bi se širjenje okužbe in ukrepi, povezani z epidemijo, stopnjevali.