Danes, 8. novembra 2023, je potekala otvoritev poligona DRAVA NATURA 2000 v Drava centru na Limbuškem nabrežju. Dogodek je oznanjal zaključek projekta Drava – Natura 2000, reka za prihodnost, katerega cilj je bil izboljšati stanje ohranjenosti vrst in habitatov rečnega in obrečnega pasu reke Drave ter prispevati k trajnostnemu razvoju regije.

Predstavniki projektnih partnerjev so izpostavili pomembne dosežke in aktivnosti, povezane z upravljanjem voda ter obnovo gozdnih habitatnih tipov na območju Natura 2000. Prav tako so se osredotočili na obnovo in vzpostavitev značilnih krajinskih elementov in travišč kulturne krajine, ki so ključnega pomena za ohranjanje naravnega okolja reke Drave.

Otvoritev poligona DRAVA NATURA 2000

Govor je začel Aleksander Saša Arsenovič, župan Mestne občine Maribor: “Izjemno veliko si prizadevamo za čisto Dravo… Veseli me, da se vsi zavedamo pomena reke in da se ob njej vedno več dogaja… Maribor ima dva velika prijekta. Eno je izgradnja dravske kolesarske poti od Avstrije do Hrvaške. Tu nismo najbolj hitri. Kar se tiče pa razvoja ob reki Dravi pa so pred nami ogromni premiki, kot je projekt Dravska promenada… Vsi skupaj, vedno bolj, namesto od Drave živimo ob Dravi.

Poseben poudarek je bil dan interpretacijskim enotam in otvoritvi poligona DRAVA NATURA 2000, ki bo služil kot učno orodje in informacijski vir za obiskovalce območja. “V prvi vrsti gre za naravovarstveni projekt in osnovni namen je bil ohranjanje ter izboljšanje življenjskih prostorov vrst, ki živijo ob in v Dravi. Hkrati smo s premišljenimi ukrepi in sodelovanjem različnih partnerjev tudi poskrbeli za zmanjšanje poplavne nevarnosti in izboljšanje poplavne varnosti,” za nas pove vodja projekta in vodja Sektorja za regionalni razvoj, RRA Podravje – Maribor, Boris Keuc.

Dogodek se je zaključil s pozivom k trajnostnemu ohranjanju dosežkov projekta tudi po njegovem zaključku, saj je ohranjanje reke Drave in njenega okolja ključno za prihodnost regije.