Stolna cerkev v Mariboru, ki jo ponosno imenujemo kar Stolnica, je nedvomno ena najzanimivejših in najpomembnejših sakralnih zgradb v Mariboru. Njena bogata zgodovina sega v 12. stoletje, skozi stoletja pa je bila priča številnim pomembnim dogodkom. Vendar pa se obiskovalci pogosto sprašujejo o izvoru njenega imena.

Zakaj jo imenujemo Stolnica, kako jo poimenujemo še drugače in kakšno je v resnici njeno »pravo« ime?

Poimenovanje stolnica izhaja iz latinske besede »cathedra«, ki pomeni »stol« oziroma »sedež«. Stolnica je namreč cerkev, v kateri se nahaja sedež škofa. Škof je duhovni vodja škofije, ki je sestavljena iz več župnij. Stolnica je tako središče škofije in simbol škofove avtoritete.

Mariborska stolnica je postala stolnica leta 1228, ko je bila ustanovljena lavantinska škofija. Takrat je bilo še mogoče prepoznati njen romanski slog, ki se je v 14. stoletju prelevil v gotskega, v 17. stoletju pa je bila Stolnici dodana še baročna kapela.

Ime Stolnica se je torej uveljavilo že v 13. stoletju in se je ohranilo do danes. Čeprav je cerkev skozi stoletja doživela številne prenove in dozidave, je ime ostalo enako. Stolnica je tako še vedno simbol Maribora in pomemben del slovenske kulturne dediščine.

Slomškova stolnica

Poleg imena Stolnica se za to cerkev uporablja tudi ime Mariborska stolnica, kar poudarja njeno povezanost z mestom Maribor, nekoliko pogosteje pa je v uporabi tudi ime Slomškova stolnica – cerkev namreč stoji na Slomškovem trgu, pod kamnitim tlakom notranjosti cerkve pa počiva tudi pomemben Slovenec – Anton Martin Slomšek.

Slomšek je deloval v Mariboru v 19. stoletju in je močno vplival na razvoj mesta. Bil je zagovornik slovenstva in je v slovenskih, še posej pa mariborski zgodovini pustil velik pečat – prispeval je k rabi slovenskega jezika v bogoslužju, šolstvu in kulturi.

Cerkev, posvečena sv. Janezu Krstniku

Ob vseh različnih poimenovanjih pa ne gre pozabiti na njeno pravo ime, ki je Stolna cerkev sv. Janeza Krstnika v Mariboru. Zakaj sv. Janez Krstnik? Prvi sakralni objekt v Mariboru je bila namreč krstilnica sv. Janeza Krstnika – spomnimo, da gre za svetopisemsko osebo, ki je krstila Jezusa Kristusa, ki sicer ni stala na območju današnjega Slomškovega trga, a je vseeno služila kot osnova za poimenovanje Stolnice.