Maribor

Od kod ime … Pohorje?

Jerneja Potočnik, 11.02.24 ob 03:30

Naš »breg«, na katerega se v Mariboru radi vzpenjamo tako pozimi kot poleti, ima zanimivo ime, za katerim se skriva več razlag.

Od kod ime … Pohorje?

Med simboli Maribora je vsekakor naš »Breg« - Pohorje. Njegovo ime se zdi naključno, a ko se vanj poglobimo, ugotovimo, da se za njim skriva nekaj zanimivih razlag. 

Pohorje = grič

Prva razlaga ima tako korenine v slovanskem jeziku, pri čemer bi naj Pohorje pomenilo goro oziroma grič. Kot v Leksikonu napak piše Simon Lenarčič, se namreč v ukrajinskem jeziku griču reče »buhir«, v sklonu pa »buhoru«, v ruskem pa »bugor«.

Razlago v strokovnem članku Pohorje – Časovnost nečasovnega potrjuje tudi Ožbej Vresnik, ki zapiše, da je slovanski oziroma slovenski izvor imena Pohorja ugotavljal že Rudolf Gustav Puff, eden prvih raziskovalcev Pohorja.

Je Pohorju ime dalo glažutarstvo?

Druga razlaga nakazuje, da ima poimenovanje korenine v nemščini. Lenarčič namreč piše, da etimologi predvidevajo, da bi lahko Pohorje glede na nekdanje zapise, v katerih se je naš breg poimenoval kot »Pocher« oziroma »Pacher« dobilo prav iz nemške besede Pocher.

Tukaj pa zgodba postane zanimiva. Beseda Pocher namreč označuje delavca, ki drobi rudo, kar povsem sovpada z znamenito pohorsko obrtjo – glažutarstvom ter drobljenjem kremena za glažute.

Beseda Pocher namreč označuje delavca, ki drobi rudo, kar povsem sovpada z znamenito pohorsko obrtjo – glažutarstvom ter drobljenjem kremena za glažute.

Na nemški izvor imena nakazuje tudi beseda das Bachergebirge, ki v svojem prevodu pomeni gričevje s številnimi potoki, piše Ožbej Vresnik.