Omemba dvorca Betnava v številnih obudi nostalgične spomine na poročni dan, pri drugih pa zgolj otožnost, ki se poraja ob pogledu na propadajoč in osamel dvorec.

Zgodovina dvorca Betnava sega daleč nazaj, v leto 1319, ko se v zapisih prvič pojavi omemba gradu Wintenaw, katerega lastniki so bili v viteški družini Winden. Prav beseda Wintenaw skladno z razlagami predstavlja najverjetnejšo možno razlago za kasnejšo izpeljanko v ime Betnava.

Po Windenih je bil dvorec Betnava, takrat še predhodnik danes stoječega dvorca, v rokah številnih drugih pomembnih družin – Auerspergov, Herbersteinov, Khislov, v času katerih je dvorec pogorel ter nato grofov Brandis, ki so poskrbeli za obnovo.

[[image_1_article_64220]]

Dvorec Betnava je bil po besedah Renate Komić Marn na Mariborart v rokah Brandisov vse do leta 1863, ko je renesančna zgradba prešla v roke cerkvene oblasti. V dvorcu Betnava so imeli odtlej lavantinski škofje svojo letno rezidenco. A ne za dolgo, saj jim je bil ta v času nemške okupacije odvzet.

Možne razlage imena Betnava se skrivajo tudi v nemških oziroma staroslovanskih besedah, pri čemer bi lahko ime izhajalo iz starih poimenovanj za močvirja, breze, travnike in podobno. Pa vendar nobena od teh razlag in uradna ali potrjena.

Številni lastniki, a »slabi« gospodarji

Na srečo je bil dvorec po vojni vrnjen, tokrat pod okrilje države, ki je dvorec Betnava razglasila za kulturni spomenik državnega pomena. Kot še navaja Renata Komić Marn, je do leta 1999 dvorec upravljal Agrokombinat Maribor, kasneje pa je Betnava spet prešla v roke mariborske škofije, ki je stavbne pravice zanjo podelila podjetju Betnava d.o.o.

[[image_2_article_64220]]

Za dvorec Betnavo so bili tako med leti 2006 in 2007 pripravljeni konservatorski načrti, gradbena dela, ki bi naj bila poplačana z evropskimi sredstvi, pa so pripadla družbi Vegrad. Žal se je celoten konservatorsko-gradbeni projekt končal v poslovni goljufiji, stavbna pravica pa je prešla v stečajno maso. Objekt je bil nato nekaj časa v lastni Boštjana Zemljiča oziroma družbe Ustvarjalne poslovne rešitve, ki je nameravala ob dvorcu urediti turistični kompleks, do česar pa ni prišlo.

Celoten zgodovinski in kulturno-umetniški pregled dvorca Betnava najdete tukaj.

Od januarja 2022 je nova lastnica dvorca in pripadajočega parka družba Dvorec Betnava d.o.o., katere lastnik je Miha Bezjak, družba pa je posestvo kupila kot dolgoročno naložbo. Pa vendar vrnitev nekdanjega sijaja čudovitemu dvorcu Betnava še ni na vidiku, o čemer smo pisali v prispevku DNEVNA: Novi lastnik bo dvorcu Betnava povrnil stari sijaj.

[[image_3_article_64220]]

Zanimivo ljudsko izročilo

Je pa z dvorcem Betnava povezan še en zanimiv zgodovinski drobec. Po ljudskem izročilu bi naj bilo po besedah Komić Marn v bližini dvorca pogreznjeno »belo« oziroma »staro« mesto, na možnost slednjega pa nakazujejo tudi nekateri najdeni ostanki, ki potrjujejo, da bi lahko bilo v okolici dvorca pomembno arheološko najdišče.

O dvorcu Betnava je izdano tudi zanimivo znanstveno delo Dvorec Betnava, ki sta ga uredila Franci Lazarini in Miha Preinfalk, delo pa obsega 11 raznovrstnih prispevkov različnih avtorjev, ki obravnavajo zanimive vidike zgodovine dvorca.