Mestna občina Maribor je objavila javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem. Predmet oddaje z najemnim razmerjem za nedoločen čas so trije pritlični poslovni prostori v Mariboru, na naslovih Vetrinjska ulica 11, Koroška cesta 5 in Koroška cesta 11. Na mariborski občini so povedali: “Vse prostore oddajamo za trgovsko ali mirno storitveno dejavnost in so prazni.”

Podrobnosti javnega zbiranja ponudb so objavljene na tej spletni povezavi.

Ponudbe zbirajo do 20. septembra

Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije oziroma druge države članice Evropske unije, in fizične osebe, ki so državljani Slovenije ali druge članice unije. Ogledi prostorov bodo v sredo, 8. septembra 2021. Ponujena najemnina ne bo smela biti nižja od izhodiščne.

V postopku izbire bodo upoštevali ustrezno oddane ponudbe, ki bodo na Mestno občino Maribor prispele v zaprti kuverti do ponedeljka, 20. septembra 2021, do 15. ure.

Na voljo so trije poslovni prostori

Občina bo v najem oddala pritlični poslovni prostor na naslovu Vetrinjska ulica 11 v Mariboru v skupni izmeri okoli 53 kvadratnih metrov. Izhodiščna mesečna najemnina znaša 495 evrov. Varščina znaša 2.970 evrov.

Vetrinjska ulica 11 (foto: Mestna občina Maribor)

V najem se oddaja tudi pritlični poslovni prostor na naslovu Koroška cesta 5 v Mariboru v skupni izmeri okoli 66 kvadratnih metrov. Izhodišča mesečna najemnina znaša 560 evrov, varščina pa 3.360 evrov.

Koroška cesta 5 (foto: Mestna občina Maribor)

Občina v najem oddaja še pritlični poslovni prostor na naslovu Koroška cesta 11 v skupni izmeri okoli 97 kvadratnih metrov. Izhodiščna mesečna najemnina je 815 evrov, varščina pa 4.890 evrov.

Koroška cesta 11 (foto: Mestna občina Maribor)