Električni avtobus Maister že dobri dve leti po Mariboru brezplačno prevaža pešce. Prvič je zapeljal že 22. decembra 2017. Do sedaj ga je izkoristilo že 46.000 potnikov. Povprečno dnevno prevozi okoli 80 kilometrov in prepelje okoli 70 potnikov. Namenjen je predvsem stanovalcem v središču Maribora, obiskovalcem mesta in turistom, starejšim in gibalno oviranim ljudem ter staršem z majhnimi otroki.

V načrtu imajo nadgraditi ponudbo

Kot pojasnijo na Marpromu, so odzivi potnikov v veliki večini pozitivni: »Predvsem starejši ljudje so storitev sprejeli zelo dobro. Glede na številne pohvale lahko rečemo, da se je ta okolju in potnikom prijazna storitev, ki marsikomu olajša pot po središču mesta, v Mariboru izkazala kot dobrodošla.  Tako bo še naprej dopolnjevala ponudbo mariborskega mestnega potniškega prometa.« Poleg tega imajo ponudbo v prihodnjem namen nadgraditi.

Najpogostejši prevoz do tržnice

Običajno je Maister najbolj zaseden ob vikendih dopoldan, ko prevaža starejše ljudi do glavne mestne tržnice. »Prav tako ima več potnikov ob dneh, ko upokojenci dobijo pokojnine in jih vozi do bank, pa tudi v času deljenja paketov pomoči na Karitas. Povečan interes je še ob večernih mašah v Stolnici ali Frančiškanski cerkvi,« povedo v Marpromu. Med domačimi potniki prevladujejo starejši ljudje, gibalno ovirani in tudi starši z majhnimi otroki.

»Veliko večino prevozov opravimo na klic in vsaj tri četrtine potnikov že poznamo, ker redno koristijo storitev. Okoli 100 jih imamo tudi vnesenih v telefon, kjer jih shranimo po ulicah, saj vseh ne poznamo po imenih. Tako v večini primerov vnaprej vemo, kdo nas kliče,« je dejal voznik Maistra Darko Ježovnik.

Na leto 60 tisočakov

Zanimalo nas je koliko so skupni stroški vozila Maister. Ti vključno s plačami treh stalnih voznikov letno znašajo okrog 60.000 evrov. Medtem stroški vzdrževanja za zdaj niso visoki, saj so bila različna popravila v celoti poravnana iz naslova garancije za vozilo. Tudi strošek polnjenja Maistra oziroma njegove litijeve baterije ni velik. Dnevno namreč porabi največ do 12 kWh električne energije, polnjene takšne količine pa predstavlja strošek okoli 2 evra.

V teku nakup dodatnega vozila

Mestna občina Maribor je objavila javno naročilo za nakup dodatnega električnega vozila Maister. »Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja končna skupna ponudbena cena z DDV, v končni ponudbi (po izvedenih pogajanjih). V primeru, da bi dve dopustni ponudbi, tudi po zaključenih pogajanjih, ponujali enako skupno ponudbeno ceno, bo naročnik ponudnika izbral z žrebom,« so zapisali na mariborski občini. Rok za oddajo ponudb je 22. januar.

Lahko ga naročite ali naključno ustavite

Vozni čas Maistra je vse dni v letu od 8. do 20. ure. Tak čas se je, kot povedo v Marpromu, v praksi izkazal kot ustrezen. Prevoz z Maistrom je možno naročiti s klicem na telefonsko številko 030 700 035, prav tako pa vozilo sprejema naključne mimoidoče potnike.

Vozi znotraj območja za pešce in dela starega mestnega jedra, po Lentu med Sodnim in Vodnim stolpom. »Občasno opravi tudi dostavo blaga za kakšno butično prodajalno v najožjem centru, saj imajo dostavni avtomobili določen čas, kdaj smejo zapeljati v območje za pešce, Maister pa lahko to stori kadarkoli čez dan.«