Potem ko je občan na platformi Izboljšajmo Maribor predlagal, da bi Borštnikovo ulico zaradi nevarnosti prometnih nesreč iz dvosmerne preoblikovali v enosmeren promet, so v javnost pricurljale informacije, da bo občina do konca avgusta na obeh krakih Borštnikove ulice uvedla enosmerni prometni režim.

Prav slednje je razburilo krajane Mestne četrti Radvanje, saj so se problematike prometa lotili bolj kompleksno, a informacija nakazuje le rešitev enega dela problema.

Enosmerne bodo kar tri ulice, ne le ena

Na nas se je obrnil predsednik MČ Radvanje Rajko Kotnik in dejal, da je informacija, ki je prišla na jasnost, povzročila precejšnjo škodo mestni četrti.

“Informacija je naredila precejšnjo škodo mestni četrti, ker je neresnična in zavajajoča. Mi smo vprašanje prometa v Spodnjem Radvanju reševali kompleksno, ga rešili in uskladili z mestno občino. Zato nas je ta informacija neprijetno presenetila. V naših načrtih so zajete tri ulice, ki bodo prešle v enosmerni promet. Torej ne samo Borštnikova, ampak tudi Dušana Mravljaka in Roberta Kukovca,” je dejal.

Ureditev so organi mestne četrti že predčasno sklenili in jo uskladili z občino. V svoje načrte je MČ Radvanje namreč vključila tudi razvoj prometnic, ki je bil potrjen in dobil zeleno luč s strani občine.

Mestna četrt se je za pojasnilo obrnila na občino

Kot je Kotnik v nadaljevanju pojasnil, so zaradi zmede informacij vzpostavili stik z mariborsko občino in prosili za pojasnilo. “Urad za komunalo, promet in prostor ter vodstvo na občini vedo, kaj smo se dogovorili in kaj je z njihove strani treba narediti, da se zadeva izpelje,” dodaja.

Za pojasnilo smo prosili tudi Urad za komunalo, promet in prostor.