Zveza prijateljev mladine Maribor bo tudi letos v počitniški dom VIRC Poreč v šestih izmenah odpeljala številne mlade. Prva skupina otrok je v Vzgojno izobraževalni in rekreativni center (VIRC) Poreč odpotovala 25. junija, vrača se danes, v petek, 5. julija, med 12. in 12.30. Na pot se bodo odpravili ob osmih zjutraj.  

Kot nam je povedala Marina Škrubej, vodja referata za letovanja pri Zvezi prijateljev mladine Maribor, se danes vrača 240 otrok prve izmene, ki so v Poreču ob lepem vremenu in pestrem programu maksimalno uživali. Tudi letovišče je bilo deležno nekaterih novosti. Tako je zdaj klimatizirana tudi jedilnica, že pred tem so klimatske naprave namestili v vseh objektih, tudi v kopalnicah. Kot pravi sogovornica, stroške del pokrivajo z lastnimi in donatorskimi sredstvi. 

Popoldne ob treh gre na pot druga izmena 

Danes (v petek) ob 15. uri se bo z glavne avtobusne postaje v Mariboru v Poreč odpravila druga izmena, v kateri bo 290 otrok. Prihod na destinacijo je predviden okoli 19.30.

• 1. izmena VIRC Poreč: 25. 6. – 5. 7. 2024

• 2. izmena VIRC Poreč: 5. 7. – 15. 7. 2024

• 3. izmena VIRC Poreč: 15. 7. – 25. 7. 2024

• 4. izmena VIRC Poreč: 25. 7. – 4. 8. 2024

• 5. izmena VIRC Poreč: 4. 8. – 14. 8. 2024

6. izmena VIRC Poreč: 14. 8. – 24. 8. 2024

Kaj otroci počno v Poreču? Marsikaj, je kratek odgovor, če pa gremo v podrobnosti, pa veliko plavajo, ustvarjajo na delavnicah, športajo in se družijo ob družabnih igrah, se udeležijo izleta z ladjico, plesa v "virčevski diskoteki", prisluhnejo zanimivim gostom, ... 

[[image_1_article_67679]]

[[image_2_article_67679]]

[[image_3_article_67679]]

Programi letovanj v vseh izmenah so prilagojeni osnovnošolcem od 6. leta dalje, 4. izmena pa tudi srednješolcem do vključno 17. leta starosti.

Možnosti letovanja 

Otroci in mladostniki se lahko počitnic udeležijo kot samoplačniki in plačajo polno ceno letovanja, organizatorji pa se vsako leto potrudijo za subvencioniranje s pomočjo sredstev, ki jih s posebno obliko socialnih transferjev zagotavljajo občine (vezano na stalno bivališče) in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Delež sofinanciranja se izračuna na osnovi regresne lestvice, ki temelji na izračunu dohodka na družinskega člana za preteklo leto. 

[[image_4_article_67679]]

Do tako imenovanega zdravstvenega letovanja so upravičeni otroci, ki so bili večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni in jih na letovanje napoti njihov osebni zdravnik. ZPM Maribor sodeluje tudi z Zvezo prijateljev mladine Slovenije za brezplačno letovanje s pomočjo nacionalne humanitarne akcijo Pomežik soncu, katere glavni cilj je zmanjšati socialno izključenost in vsem otrokom zagotoviti enake možnosti za kvalitetno preživljanje počitnic. Del projekta je tudi letovanje otrok s posebnimi potrebami v šesti izmeni v sodelovanju z Zdravstvenim domom Adolfa Drolca Maribor. Brezplačne oziroma finančno ugodne počitnice za otroke iz socialno šibkih družin pomagajo zagotoviti donatorji.

[[image_5_article_67679]]