Pobude za izboljšanje prometne varnosti Nasipne ulice so po več letih vendarle padle na plodna tla. Ulica, na kateri se je zgodilo že precej hudih prometnih nesreč, tudi s smrtnim izidom, bo kot kaže kmalu bolj varna. Že ta mesec naj bi se namreč pričela dela za semaforizacijo križišča Belokranjska – Nasipna – Zagrebška, postavitev semaforjev pa je načrtovana tudi na križišču Nasipne ulice z Ulico borcev za severno mejo, kjer se v neposredni bližini nahaja osnovna šola.

“Javno naročilo za semaforizacijo križišča Belokranjska/Nasipna/Zagrebška, je končano, v podpisu je pogodba pri izbranem izvajalcu del NIGRAD d.d. Dela se bodo pričela v aprilu, vrednost del pa znaša 96.761,62 z DDV,” so sporočili z Mestne občine Maribor.

Kot še dodajajo na mariborski občini, je v pripravi tudi projektna dokumentacija za semaforizacijo križišča Nasipna ulica/Ulica borcev za severno mejo, ter načrt vodenja kolesarjev vzdolž celotne Nasipne, Zagrebške in Kavčičeve ulice, torej od  Pobreške ceste do Tehniškega šolskega centra (TŠC) Maribor.

Največji problem prevelika hitrost

Na nevarnost Nasipne ulice, kjer številni vozniki ne upoštevajo omejitev hitrosti, prehodov za pešce in drugih prometnih znakov, so že mnogokrat opozorili bližnji stanovalci, o pereči problematiki pa so se pogovarjali tudi na zborih Samoorganizirane četrtne skupnosti Pobrežje.

Ob tem se je potrebno zavedati, da je na tej cesti bila pred leti smrtna žrtev peške na prehodu za pešce, zaradi prehitre vožnje. Na tem odseku so na obeh straneh ceste prisotne stanovanjske hiše in se hkrati izvaja poslovna dejavnost,” so še poudarili v Listi kolesarjev in pešcev.

Na neprimerno prometno ureditev so že večkrat opozorili tudi v Listi kolesarjev in pešcev, kjer so sicer že pred časom izpostavili, da bi se morala hitrost motornega prometa na celotni Nasipni ulici in Zagrebški cesti omejiti na 30 kilometrov na uro, obenem pa bi morali izboljšati tudi vidnost prehodov za pešce na tem območju.

Ob tem se je potrebno zavedati, da je na tej cesti bila pred leti smrtna žrtev peške na prehodu za pešce, zaradi prehitre vožnje. Na tem odseku so na obeh straneh ceste prisotne stanovanjske hiše in se hkrati izvaja poslovna dejavnost,” so še poudarili v Listi kolesarjev in pešcev.

Obenem so sami podali tudi pobudo da bi se vzdolž celotne Nasipne ulice in Zagrebške ceste uredil prometni režim, ki bi predstavljal alternativno prometno povezavo za vse nemotorizirane udeležence v prometu. “Gre za to, da je celotna poteza ceste v dolžini 3,4 kilometra dovolj široka, da bi na obeh straneh lahko potekal kolesarski pas na vozišču, hkrati pa bi se lahko zradirala sredinska ločilna črta,” so še predlagali.

Omejitve glede tovornega prometa

V zvezi s tovornim prometom na območju Nasipne ulice je bila že pred časom pripravljena odredba za postavitev prometne signalizacije, ki bo omejila tovorni promet na 7,5 ton, z izjemo lokalnega prometa.

Kot so še za naš portal pojasnili na Mestni občini Maribor, bo prometna signalizacija postavljena na odseku med Ulico borcev za severno mejo in Poljsko ulico, torej bo omejitev veljala na Nasipni ulici in delu Zagrebške ceste. Lokalni promet je namreč potrebno dovoliti, saj je na tem območju kar nekaj poslovnih subjektov od AMZS, ki opravlja tehnične preglede do podjetja Nigrad, ki ima na tem delu svojo deponijo gradbenega materiala. Ves ostali tranzitni promet bo prepovedan. Prometna signalizacija bo predvidoma postavljena po koncu izrednih razmer zaradi koronavirusa.