Kot je pojasnil župan, preurejena brežina poleg pestrega športnega dogajanja ponuja tudi mesto za kulturne, družabne in rekreativne dogodke, z urejenostjo obrečnega okolja pa vabi tudi sprehajalce in ljubitelje narave nasploh.

Sodelovanje Dravskih elektrarn je ključno za ohranjanje stabilnosti rečnih brežin

Direktor DEM Tumpej je izpostavil, da se elektrarne s svojimi aktivnostmi skušajo približati lokalni skupnosti pri njihovih idejah in ciljih pri urejanju brežine reke Drave pri vseh načrtovanih odsekih. »Brez dobrega sodelovanja z DEM ureditev nabrežja reke Drave med Sodnim in Vodnim stolpom jeseni letos ne bi bila možna, sodelujemo pa tudi pri urejanju Dravske promenade med Meljem in Metavo. S sodelovanjem omogočamo razvoj mesta, kar je dober pokazatelj, kako lahko gospodarstvo in lokalna skupnost z roko v roki dosegata več kot vsak zase,« je pomen dobrega sodelovanja z DEM predstavil župan. Dodala sta še, da je izjemnega pomena, da noben nameščen gradbeni element na brežini, ne ruši stabilnosti reke Drave.

Na Dravo prihaja Olimpijski festival mladine 2023

Župan je pohvalil tudi aktivno delovanje Veslaškega kluba Dravske elektrarne v Bresternici, ki že leta privablja mlade športne navdušence: »Ravno včeraj smo na občini podpisali pogodbo o evropski olimpijadi mladih, kjer bo ena izmed disciplin tudi kajak na vodi. Cilj do takrat je, da na področju med sedanjo in novo studenško brvjo, ki bo kmalu zgrajena, uredimo 660 metrov nabrežja, od koder bomo skupaj spodbujali tekmovalce iz približno 20 držav.« Poudaril je še, da vsak tak dogodek da izjemen zagon mestu in športu ter možnost izkoristka velikega potenciala reke Drave – ne samo za energijo, ampak tudi za bivanje ob in v njej.