Ker se epidemiološka situacija, povezana s covidom, v Sloveniji počasi izboljšuje, nas je zanimalo, koliko preventivnih dejavnosti je bilo v zadnjih dveh letih okrnjenih v našem drugem največjem zdravstvenem domu v Sloveniji, ZD Adolfa Drolca Maribor, ki pokriva 12 občin, ki so tudi soustanoviteljice zavoda, in deluje na 45-ih različnih lokacijah. Izvaja dejavnost za 200 tisoč ljudi in ima več kot tisoč zaposlenih. Naš sogovornik je bil direktor zavoda prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec., ki je odgovarjal tudi na vprašanja glede trenutnega poteka testiranja in cepljenja proti covidu-19, izpada številna zaposlenih v zdravstvenem domu in projekcijah za prihodnje.

V kakšni meri je bilo delovanje tako imenovanih necovidnih ambulant v času novega koronavirusa okrnjeno oziroma ustavljeno?

Delovanje ambulant je bilo organizirano v skladu s priporočili in odloki Ministrstva za zdravje ter NIJZ. V času epidemije je bilo začasno ustavljeno delovanje področja specialističnih ambulant, vse ostale ambulante, ki pokrivajo področje primarnega zdravstvenega varstva otrok in odraslih, pa so delovale nemoteno v skladu s priporočili.

Na katerih področjih preventive se bodo po corona obdobju kazale največje negativne posledice?

Najbolj se bodo posledice kazale na področju preventive duševnih bolezni in zobne preventive otrok.

Kako rešujete izpad obravnav zaradi covida v preventivi?

Vse zaustavljene programe takoj, ko je možno glede na upoštevana priporočila in odloke, ponovno vključimo v redno delo.

Koliko zaposlenih v zdravstvenem domu je bilo v zadnjih dveh letih zaradi covid situacije preusmerjenih na “covidne” oddelke? Kakšno je trenutno stanje?

V redno izvajanje dela na področju covida-19 so bili vključeni vsi zaposleni iz vseh področij preventive, ko se niso izvajali programi preventive, vse ostalo pa smo reševali z dopolnilnim delom zaposlenih iz vseh organizacijskih enot zavoda.

Koliko izpada v tem trenutku beležite med zaposlenimi (okužbe, karantene, druge odsotnosti)?

Na današnji dan (petek, 18.2.2022, op.a.) beležimo 93 odsotnih zaposlenih, od tega zaradi covida-19 33 zaposlenih.

Kakšno je trenutno zanimanje za testiranje in cepljenje?

Število PCR testiranj se je bistveno zmanjšalo glede na številke v mesecu januarju. Trenutno se dnevno PCR testira do 150 oseb. Število HAGT testov pa se bistveno ni spremenilo, dnevno opravimo do 700 testov na naših lokacijah za HAGT. Na cepljenju beležimo upad cepljenj, v preteklem tednu se je cepilo skupno 822 oseb, od tega s prvim odmerkom 57, drugim 288 in s tretjim odmerkom 458.

Kakšne so vaše projekcije? Kdaj se bomo znova vrnili v “normalo”?

Zaradi naših pacientov in zaposlenih upamo in si želimo, da čim prej, zelo nehvaležno pa je napovedovati, saj je virus covid-19 zelo nepredvidljiv in nam je že večkrat dal lažno upanje na izboljšanje situacije.