Na Univerzi v Mariboru je danes, 6. septembra, potekal slavnostni podpis pogodbe o izvedbi javnega naročila “Prenova Doma 1 z okolico v študentskem naselju na Tyrševi ulici v Mariboru”. S tem se je tudi uradno začela težko dočakana in že nekaj let načrtovana celovita prenova prvega mariborskega študentskega doma, vseljenega leta 1964 in delno prenovljenega leta 2000.

Podpisa so se udeležili rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič, direktorica Študentskih domov Univerze v Maribor mag. Maja Krajnc Ružič, predsednik upravnega odbora Lesnine MG oprema, d. d. iz Ljubljane Boštjan Mencinger ter Iztok Žigon vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za investicije Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.

Postopek izvedbe investicije bo okoli 5 milijonov evrov

Rektor prof. dr. Zdravko Kačič je ob podpisu dejal: ”Na Univerzi v Mariboru zelo skrbimo za dobrobit študentov v vseh aktivnostih, ki jih izvajamo, tako v izobraževalnem kot raziskovalnem procesu, kot pri bivanju študentov, ki prihajajo v naše Študentske domove Univerze v Mariboru. Menimo, da smo z vsemi investicijami v zadnjih 10 letih uspeli domove zelo modernizirati, določene narediti tudi energetsko učinkovite. Seveda si prizadevamo za pridobitev sredstev, da bi bil standard bivanja v vseh naših domovih enak in nadaljujemo pripravo in izvedbo investicij. Tako nas izjemno veseli, da smo prejeli sredstva iz proračuna Republike Slovenije in Evropske unije iz kohezijskega sklada. Operacija se bo tako izvajala v okviru sofinanciranju izvedbe operacije »Prenova objekta Študentski dom 1 in objektov Depandansa s telovadnico (na Tyrševi ulici v Mariboru).”

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Po pridobitvi sredstev smo izpeljali javno naročilo za izbiro ponudnika, s katerim smo danes podpisali pogodbo. Sam postopek izvedbe investicije je vreden 5.053.165,90 EUR.  Pričakujemo, da bo postopek izvedbe investicije potekal nemoteno in v skladu s časovnimi roki, ki so bili predvideni, za vmesno strpnost študentov v času gradnje pa se vnaprej zahvaljujemo.”

Obnova bo sledila trajnostni politiki ter uporabi alternativnih virov

Obnova bo tako trajala predvidoma devet mesecev in se bo predvidoma zaključila meseca junija 2023. Vrednost pogodbe z izvajalcem je ocenjena na 5.053.165,90 EUR vključno z ddv. Prenovo financirata Republika Slovenija iz integralnega proračuna in Evropska unija v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

V okviru prenove bo izvedena energetska prenova in adaptacija objekta, in sicer: toplotna izolacija sten, zamenjava stavbnega pohištva, prenova strehe, sanacija tal v kleti, prenova razsvetljave, ogrevalnega in prezračevalnega sistema. Zamenjana bo vsa notranja oprema. Hkrati s tem se sledi ciljem pametne stavbe ter večje energetske učinkovitosti stavbe, uporabe obnovljivih in alternativnih virov energije ter bolj trajnostno naravnanega upravljanja stavb na Univerzi v Mariboru.

S prenovami prostorov se približujemo pravilniku, ki ureja področje študentskega bivanja, saj se povečuje tudi kvadratura sob. Hkrati se namenja veliko pozornosti izboljšanju higiensko-zdravstvenih pogojev skladno s smernicami za projektiranje glede na Covid situacijo, za varno bivanje tudi v primeru izbruha okužb oziroma epidemij. Na novo se bo izvedlo prezračevanje, sobe bodo zračnejše in opremljene s sodobnimi kontrolnimi sistemi.

Mag. Maja Krajnc Ružič direktorica Študentskih domov Maribor je poudarila: ”S tem bomo študentom Univerze v Mariboru zagotovili najboljše možne pogoje za študij, osebnostni razvoj in njihovo življenjsko rast, ker si študentje univerze to nedvomno zaslužijo. Prav zato smo študentski domovi VEČ KOT LE DOM.

Dela bodo končana v predvidenem roku

Ob podpisu je Boštjan Mencinger, predsednik upravnega odbora Lesnine MG oprema, d. d. dejal: ”Podjetje Lesnina MG oprema je pridobilo posel v postopku javnega naročanja, na katerem so sodelovala referenčna konkurenčna podjetja in v tem postopku zmagalo v veliki meri iz razloga že pridobljenih izkušenj na več deset primerljivih objektih, kjer so se pridobile izkušnje in znanje ne samo za izvajanje GOI del, temveč tudi za celotno izvedbo notranje opreme. S sodelavci se veselimo novega projekta in ponovnega sodelovanja z naročnikom, s pogodbo prevzeta dela pa nameravamo zaključiti v pogodbenem roku, zato bomo z deli pričeli takoj po podpisu pogodbe. Naročnik oziroma uporabnik(i) pa bo po zaključku prenove dobil praktično nov  objekt, ki bo ustrezal sodobnim energetskim in bivanjskim standardom.”

V imenu ministrstva se je podpisa udeležil Iztok Žigon vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za investicije Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS, ki je povedal: ”Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport se zaveda pomembnosti tega projekta za Univerzo v Mariboru. S tem nadaljujemo prenovo študentskih domov in se zahvaljujem tako direktorici kot rektorju za zelo dobro sodelovanje. Izvajalcu želim, da se drži predvidenih časovnih rokov in da se kmalu vidimo na otvoritvi.”

Univerza v Mariboru s prenovo sledi nacionalnim ciljem glede skoraj nič-energijskih stavb. Izboljšanje energetske učinkovitosti, trajnostne kakovosti bivanja in pogojev mobilnosti so glavni namen prenove.