Za devetošolce prihaja t. i. dan odločitve, saj bodo morali sprejeti pomembno življenjsko odločitev, kje nadaljevati šolanje oziroma za kateri poklic se odločiti. V februarju, še pred zimskimi počitnicami, bodo namreč lahko obiskali srednje šole, na katere se želijo vpisati, saj so prihajajoči informativni dnevi odlična priložnost za iskanje dodatnih informacij ali zgolj za potrditev že izbrane odločitve.

Pester nabor poklicev za zaposlitev doma ali v tujini

Ena takšnih šol je tudi Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor (SŠGT MB), kjer izobražujejo v triletnih in štiriletnih programih za poklice v gostinstvu in turizmu ter lahko marsikateremu dijaku po zaključenem srednješolskem izobraževanju prinese veliko znanja ni priložnosti.

»Po zaključeni triletni šoli (SPI – srednje poklicno izobraževanje) dobijo dijaki naziv gastronom-hotelir za smeri strežba in kuharstvo, po štiriletni pa gastronomsko-turistični tehnik za smeri gastronomija in turizem (SSI – srednje strokovno izobraževanje). Ob tem izvajamo tudi dveletni nadaljevalni  program za dijake, ki nadaljujejo po triletni šoli in opravljajo poklicno maturo (PTI – poklicno-tehniško izobraževanje gastronomski tehnik),« je pojasnila tamkajšnja profesorica Metka Ritonja.

Metka Ritonja: »Možnosti za pridne je veliko, tudi možnost dobrega zaslužka je marsikomu pomembna.«

Dijaki se po končanem izobraževanju glede na smer, ki so jo izbrali, po štiriletni šoli zaposlujejo kot turistični informatorji oziroma prodajalci turističnih storitev (turistične agencije, hoteli…), receptorji (hoteli, terme…), turistični spremljevalci (potovanja, izleti…), turistični animatorji (agencije, hoteli, kopališča…) oziroma vodje cateringa, dietni kuharji, kuharji, natakarji (strežba, pogrinjki, urejanje gostinskih obratov, mešanje koktejlov…), po triletni šoli pa kot kuharji, natakarji, pomočniki in podobo.

Metka Ritonja: »Izbira poklicev je pestra, dobri kuharji in natakarji so iskani povsod, predvsem v tujini pa tudi dobro plačani.«

»Izbira poklicev je pestra, dobri kuharji in natakarji so iskani povsod, predvsem v tujini pa tudi dobro plačani. Veliko dijakov po poklicni maturi nadaljuje šolanje na višji ali visoki strokovni šoli tako doma kot v tujini (Maribor, Portorož, Bled, v Avstriji Bad Gleichenberg, Beljak, Celovec ali Švica…), veliko pa se jih odloči tudi za maturitetni tečaj ali peti predmet na gimnaziji in nadaljujejo študij na različnih fakultetah (pedagoška, ekonomska …),« je dejala Ritonjeva.

Trije tuji jeziki in široka paleta strokovnih znanj

Med prednosti izobraževanja na SŠGT MB uvrščajo učenje treh tujih jezikov, ob osnovah nekaterih predmetov, ki niso ozko vezani na stroko, pa dobijo še široka znanja s področja stroke v številnih strokovnih modulih. »V specializiranih modulih pridobivajo izobrazbo za posamezna specifična področja (peka pic, mešanje koktejlov, priprava kave za sladokusce, turistično vodenje in animacija, hotelska in receptorska dela, tuji jeziki za potrebe stroke…),« razložil sogovornica in doda, da se udeležujejo številnih obveznih ter fakultativnih ekskurzij doma in po svetu, sodelujejo v projektih s šolami v tujini, uspešni so na različnih domačih in mednarodnih tekmovanjih s področja stroke (turizem, kuharstvo, strežba), pa tudi na področju zdrave šole, tujih jezikov, matematike, slovenščine, športa.

Priložnost za delo po pouku in med vikendi

Ker se dijaki lahko dokazujejo s praktičnim delom s področja stroke, ostane marsikomu čas za naporne treninge ali delo pri delodajalcu po pouku in med vikendi (hoteli, recepcije, wellness, restavracije…).

Metka Ritonja: »Na šoli imamo tudi dobro vpeljan humanitarni sklad za dijake v stiski, tako vodstvo, pedagoginja, psihologinja in učitelji pa se trudimo za razumevajoč odnos do vseh dijakov.«

»Številni dijaki lahko že pridno zaslužijo z delom, pohvalimo pa se lahko tudi z izvrstnimi športniki na mednarodnih tekmah in glasbeniki (smučanje, ples, nogomet, borilne veščine in drugo),« poudarja Ritonjeva in nadaljuje, da imajo na šoli tudi dobro vpeljan humanitarni sklad za dijake v stiski, tako vodstvo, pedagoginja, psihologinja in učitelji pa se trudimo za razumevajoč odnos do vseh dijakov.

Za marljive, iznajdljive, komunikativne, kreativne, radovedne

Poklici, za katere izobražujejo, so zanimivi predvsem zaradi pestrosti izbire, možnosti za samostojno delo in podjetništvo, za kreativnost in inovativnost pri delu, timsko delo ter predvsem delo z ljudmi, ki pomeni komunikativnost in spretnost. »Možnosti za pridne je veliko, tudi možnost dobrega zaslužka je marsikomu pomembna,« je dejal Ritonjeva, ki zaradi vsega naštetega lahko marljivim, iznajdljivim, komunikativnim, kreativnim, radovednim mladim svetuje šolanje pri njih, a s »pripombo«, da se naj odločajo za poklic, ki jih resnično veseli ter jim omogoča bogato poklicno kariero.

Zaposlitev na odličnih položajih doma in v tujini

Veliko bivših dijakov SŠGT se po uspešnem študiju doma ali v tujini zaposluje na odličnih položajih v ekskluzivnih hotelih doma in v tujini, najti jih je moč kot direktorje hotelov, vodje restavracij, kuhinj, recepcij, na vodilnih položajih Zavoda za turizem Maribor Pohorje in doma za upokojence, kot lastnike hotelov, turističnih agencij (Pozejdon), lokalov (turističnih kmetij …), znanih vinotočev in vinskih kleti. »Na ekskurzijah spoznavamo od Dunaja, Prage, Rima, Pompejev … do Ibizze in Marseilla na križarjenjih, številni sodelavci na SŠGT MB, sedaj profesorji, pa so naši bivši dijaki in uspešni poslovneži, pa profesorji jezikov in podobnega,« so zaključili na SŠGT.

Predavanje ključno pri določitvi

Srednješolsko izobraževanje na tej šoli je zaključila tudi aktualna direktorica Zavoda za turizem Maribor Pohorje Doris Urbančič Windisch, ki je povedala, da je iskala srednjo šolo, kjer je poglavitni namen stik z ljudmi, saj se je že od nekdaj rada družila, pa tudi potovala.

Doris Urbančič Windisch: »Iskala sem srednjo šolo, kjer je poglavitni namen stik z ljudmi, saj se že od nekdaj rada družim, pa tudi potujem.«.

»Mojo pozornost je pritegnil že predavatelj na uvodnem predavanju informativnega dneva. Dejala sem si, da  ne želim nikamor drugam kot na turistično šolo,« se spominja Urbančič Windischeva. Dodaja, da je bila ta šola ob njenem vpisu leta 1990 edina s sprejemnimi izpiti iz matematike in tujega jezika. »Bili so zelo visoki kriteriji,« je dodala.

Predlagali uvedbo predmetov gostinstva

Poučevali so tri tuje jezike, kar ji je pomenilo neke vrste odskočno desko za pridobitev novega znanja, hkrati pa so namenjali velik poudarek na geografiji, zgodovini in umetnostni zgodovini. »Spomnim se, da so nam učitelji, denimo, gospa Brecelj, ki je takrat učila umetnostno zgodovino, podobno je bilo tudi pri drugih učiteljih, dali prav posebna znanja oziroma osnovo za naše nadaljnje delo,« razlaga Urbančič Windischeva.

Doris Urbančič Windisch: »Učitelji so nam dali prav posebna znanja oziroma osnovo za naše nadaljnje delo.«

Sogovornica še pravi, da so bili zadnja generacija, ki je podala predloge, da ob turističnih predmetih vključijo še predmete gostinstva, kot sta osnove kuharstva in strežbe, saj lahko s tovrstnim znanje, kot zaključuje, »suportiraš« ostali kader.