Na Univerzi v Mariboru bodo letos volili rektorja, saj Zdravku Kačiču 19. junija poteče mandat. Senat univerze je v torek izdal sklep o razpisu volitev, katerih prvi krog je predviden 24. maja. Kačič pravi, da se bo potegoval za nov mandat.

Rok za kandidature v začetku aprila

Senat je potrdil predlagano volilno komisijo v sestavi sedmih članov, ki bo tako začela volilna opravila in ji predseduje Saša Prelič. Rok za vlaganje kandidatur se izteče 4. aprila, so danes sporočili z rektorata.

Sedanji rektor Kačič namerava znova kandidirati. “Odločitev je vezana na izzive, ki so pred univerzo in so bili zastavljeni v sedanjem mandatu,” je povedal za STA.

Med temi izzivi je naštel pripravo dokumentov in predlog za nove investicije univerze, izvedbo zastavljenih ukrepov nove strategije univerze, ustrezen zagon in izvedbo novih študijskih programov, kot je dentalna medicina, ter izvedbo vseh pridobljenih projektov, še posebej projektov HPC RIVR, RIUM 1, INNOVUM in Athena.

Polovica sedanjega mandata je bila zaznamovana z epidemijo covida-19, zato je Kačič med dosežki izpostavil še izvedbo vseh dejavnosti univerze v času epidemije. “Sodelovali smo z zdravstveno stroko, posodili simulatorje, ki so jih nujno potrebovali v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor, prostore univerze smo dali na razpolago zdravstvenemu domu za izvedbo cepljenja in testiranja, uredili smo cepljenje za zaposlene na univerzi,” je pojasnil.

Rektor si je ves mandat prizadeval za spoštljiv dialog z vsemi deležniki in vrnil raziskovalni duh na Univerzo v Mariboru.

Dodal je, da so v tem mandatu izvedli investicijo na fakulteti za organizacijske vede in novo knjižnico na fakulteti za zdravstvene vede, pripravili strategijo razvoja univerze do leta 2030 ter uspešno izpeljali postopke obiska evalvatorjev Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis) v postopku ponovne akreditacije ter postopek obnove listine odličnosti HR Excellence in Research. “Rektor si je ves mandat prizadeval za spoštljiv dialog z vsemi deležniki in vrnil raziskovalni duh na Univerzo v Mariboru,” je še povedal Kačič, ki je bil izvoljen za rektorja v drugem krogu volitev junija 2018.

INNOVUM

Člani senata univerze so se na torkovi seji med drugim seznanili s prizadevanji za uresničitev načrtov v okviru projekta INNOVUM – Tehnološko inovacijskega centra Univerze v Mariboru. “Univerza namreč kot osrednja institucija znanja v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija sledi prioritetam po potrebnem tehnološkem preboju in je zato kot enega ključnih ciljev v strategiji 2021-2030 opredelila vzpostavitev platforme INNOVUM za učinkovito osrednjo infrastrukturno podporo znanstveno-raziskovalnim in inovacijskim procesom ter prenosu znanja in tehnologij v okolje. Vanjo je med drugim vključenih 22 investicijskih projektov, kakor tudi nadaljevanje projekta RIUM 2,” so sporočili z univerze.

V študijskem letu 2021/22 je na Univerzo v Mariboru vpisanih vključno z absolventi skupno 14.078 študentov. Na univerzi ugotavljajo, da se je število vpisanih po nekajletnem trendu upadanja stabiliziralo in da v letu 2021/22 znova beležijo rast. Porast je v največji meri posledica večjega števila vpisanih tujih študentov.

STa