Ob Ulici Eve Lovše, na območju med Ljubljansko cesto, Jadransko cesto in Cesto proletarskih brigad ter južno od nakupovalnega centra Mercator se v prihodnosti obeta gradnja 10-nadstropnega poslovnega centra, kjer se bodo v nove prostore preselili zaposleni Zavarovalnice Sava. Na območju nameravajo zgraditi tudi manjši poslovno-trgovski objekt.

V nove prostore bi se selili leta 2022

»V Zavarovalnici Sava bomo v naslednjih letih v Mariboru izgradili nov sedež mariborskega dela Zavarovalne skupine Sava. Na Taboru bomo zgradili novo, sodobno in energetsko varčno stavbo, ki bo primerno umeščena v prostor. V Zavarovalnici Sava smo trenutno v fazi pridobivanja ustrezne dokumentacije, zato je o zaključku gradnje še preuranjeno govoriti. Načrtujemo pa, da se bomo v nove prostore selili v letu 2022,« so povedali v Zavarovalnici Sava.

Če to pomeni, da bodo že obstoječe prostore zaposleni zapustili za selitev v nove, tako ni jasno.

Obetata se dva objekta

Območje zajema 12 parcel, katerih lastnik je trenutno podjetje MRB Investicije iz Lenarta. Nov poslovni center bo stal na območju, velikem kar 13.140 kvadratnih metrov. Ob gradnji poslovne stavbe je predvidena tudi pripadajoča komunalna in prometna infrastruktura. V gradivu za javno razgrnitev OPPN sicer navajajo, da se ne obeta le en, temveč dva objekta – objekt 1 bo poslovno trgovski center z garažo v kletni etaži, objekt 2 pa bo poslovna stavba z 10. nadstropji in bo lociran v jugovzhodnem delu območja sprememb in dopolnitev OPPN, ob podaljšku Ulice Eve Lovše.

Nov drevored, manjši trg in gostinski lokal

V severovzhodnem delu območja bi uredili parkirišča, ki jih je dovoljeno opremiti z električnimi polnilnicami, delno nadkriti z nadstrešnicami, kar se natančneje opredeli v projektni dokumentaciji. Ob Ulici Eve Lovše pa nameravajo urediti drevored. Predvideni so trije prometni priključki. Dva uvoza na območje sta predvidena na zunanja parkirišča, en uvoz pa je namenjen kot uvoz-dovoz v kletno etažo-garažo.

Pred poslovno stavbo je načrtovana večja tlakovana površina, ki predstavlja parter stavbe v obliki odprtega trga. Delno bo pokrit z nadstrešnico, pod katero je načrtovan tudi gostinski vrt.