Na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor bodo potekali informativni dnevi od petka, 14. februarja do sobote, 15. februarja. Prikazane bodo uspešne odločitve trenutne generacije dijakov, šola pa se bo pohvalila z dosežki in uspehi dosedanjega dela.

Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor je uspešna in sodobna šola, prepoznavna v svojem lokalnem in širšem, tudi mednarodnem okolju.

Cilji in programi šole

Šola si zastavlja visoke cilje, jih uspešno uresničuje, pri tem pa razvija znanja in kompetence, ključne za življenje in delo v prihodnosti. Dijakom omogočajo uspešen zaključek izobraževanja, da lahko nadaljujejo z želenim študijem in so konkurenčni na trgu delovne sile. Ob usvojenem znanju in kompetencah so dijaki šole ambiciozni, ustvarjalni, kritično razmišljujoči, sočutni, spoštljivi, imajo pozitivno samopodobo, čut za odgovornost. Samo teoretično znanje in poklicne kompetence niso dovolj za vzgojo uspešnih, srečnih in zdravih ljudi. Kombinacija izobraževanja in vzgoje vrednot za življenje je cilj in poslanstvo ustanove.

Ob usvojenem znanju in kompetencah so dijaki šole ambiciozni, ustvarjalni, kritično razmišljujoči, sočutni, spoštljivi, imajo pozitivno samopodobo, čut za odgovornost. Samo teoretično znanje in poklicne kompetence niso dovolj za vzgojo uspešnih, srečnih in zdravih ljudi. Kombinacija izobraževanja in vzgoje vrednot za življenje je cilj in poslanstvo ustanove.

Programi, ki jih šola ponuja so program ekonomskega tehnika, program ekonomske gimnazije, program poklicnih tečajev, ter izobraževanje odraslih.

Program ekonomskega tehnika omogoča pridobitev sodobne izobrazbe in s tem  veliko možnosti za zaposlitev na različnih delovnih mestih v proizvodnih in storitvenih podjetjih, zavodih ter javni upravi. Lahko se uveljavite kot tajnik, poslovni sekretar, uradnik v knjigovodstvu, uradnik za finance, komercialist za prodajo, trgovski potnik, zastopnik, nabavno-prodajni referent, referent za reklamacije, bančni uradnik, blagajnik, poštni uslužbenec, zavarovalniški asistent in drugo.

Ekonomska gimnazija je namenjena dijakom, ki želijo pridobiti splošna znanja, temeljna ekonomsko-poslovna znanja, razvijati analitično mišljenje, organizacijsko vodstvene sposobnosti, sposobnosti timskega povezovanja, pridobiti podjetne lastnosti in menedžerske spretnosti. Program pripravlja dijake za uspešno nadaljevanje izobraževanja na univerzi in na visokih strokovnih šolah.

Poklicni tečaj kandidatom poda naziv ekonomskega tehnika/ tehnice.

Izobraževanje za odrasle je namenjeno vsem, ki še niso opravili obveznosti po informativni dnevijavnoveljavnih programih ekonomski tehnik, poklicni tečaj ali ekonomska gimnazija.