Maribor

Na dražbi se lahko potegujete za več občinskih zemljišč

Uredništvo , 12.01.24 ob 09:42

Približuje se elektronska dražba mariborske občine, na kateri je ponujenih več zemljiških parcel. Najnižja izklicna cena je 32.325,00 evrov.

Na dražbi se lahko potegujete za več občinskih zemljišč
Foto: Razpis Mestne občine Maribor

Mestna občina Maribor je nedavno objavila razpis za sodelovanje v elektronski dražbi za tri občinske nepremičnine. Gre za tri zemljiške parcele, pri čemer se prva nahaja v Razvanju, druga v Počehovi, tretja pa v Limbušu.

Več podrobnosti o elektronski dražbi najdete tukaj

Izklicna cena za zemljiško parcelo v Razvanju znaša 5.936.625,00 evrov, medtem ko se bosta drugi dve začeli dražiti pri izklicni ceni 32.325,00 evrov in 33.960,00 evrov.

Podrobneje gre za zemljiške parcele:

  • Zemljiške parcele: parc. št. 632/2, 630/2, 630/4, 626/1, 628, 629/3, 625/1, 618/2, 618/6, 618/5, 626/3, k.o. 679 - Razvanje, stavbne, skupna površina 47.493 m2

Izklicna cena 5.936.625,00 EUR, ki ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost

  • Zemljiška parcela: parc. št. 67/9, k.o. 639-Počehova, stavbna, površina 431 m2

Izklicna cena: 32.325,00 EUR, ki ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost.

  • Zemljiška parcela: parc. št. 164/2, k.o. 661-Limbuš, stavbna, površina 283 m2

Izklicna cena: 33.960,00 EUR, ki ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost.

Kako lahko sodelujete na dražbi?

Na e-javno dražbo lahko kot dražitelji pristopijo subjekti, ki se bodo najkasneje do 17.01.2024 do izteka dne (do 23:59 ure) prijavili na spletnem naslovu https://momb.edrazbe.si/ - pri posamezni odprti elektronski javni dražbi, št. 14-2023 ter so:

  1. fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije (RS),
  2. pravne osebe ali fizične osebe (samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost),
  3. ki imajo sedež na območju Republike Slovenije (RS),
  4. tuji državljani, tuje pravne oz. tuje fizične osebe (tujci), ki imajo sedež izven Republike Slovenije (RS)

in imajo plačane davke in prispevke.

Elektronska dražba za vsako od posameznih nepremičnin bo potekala 23. januarja, ob 9., 10. in 11. uri.