Rebalans proračuna je župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič napovedal že pred dvema mesecema. Na zadnji seji mestnega sveta so se mestni svetniki tako seznanili s polletno realizacijo proračuna iz katerega izhaja, da mora občina za določene postavke zgotoviti nova sredstva. Ta sredstva pa bo zagotavljala iz drugih postavk. Pred mestnimi svetniki je bil tako včeraj predlog sprememb proračuna. ”Z rebalansom v globalu proračuna bistveno ne spreminjamo. Zdaj je v veljavi proračun v višini 194,629 milijonov evrov, po novem bi ta znašal 194.485 milijonov evrov. Tako se proračun zmanjšuje za 144.076 evrov,” pojasni mag. Mateja Cekič z Urada za finance.

Na prihodkovni strani usklajujejo prihodke glede na pričakovan realizacijo. Največja sprememba je zmanjšanje prihodka za koncesijo za vodno pravico. ‘‘V času sprejemanja proračuna smo od države prejeli sklep, da je potrebno poračunati prejeto koncesijo za vodno pravico v preteklem letu, v višini nekaj več kot 900 tisoč. Tako da dejansko tega prihodka letos sploh ne bomo dobili oziroma bomo dobili za približno 80 tisoč,” pove Cekič.

Od parkirnin za pol milijona manj prihodkov

Za pol milijona evrov je manj prihodkov v občinsko blagajno od parkirnin. Kot je pojasnila Cekič, so za letos načrtovali večje spremembe pri zaračunavanju parkirnin, med drugim uvedbo plačljivega parkiranja v soboto, a se mestni svet ni strinjal s tem. ”Povečujemo pa najemnino za poslovne prostore, komunalni prispevek in pa to kar smo načrtovali za oddajo za stavbno pravico, kar prenašamo na prihodek od prodaje zemljišč. Odločili smo se, da gremo v prodajo in ne na podelitev stavbne pravice. Neke dražbe so trenutno v teku, pred nami pa je tudi še sklep o prodaji premoženja” je pojasnila Cekič.

Na odhodkovni strani pa je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za izvajanje osnovne dejavnosti za vrtce v višini okrog dveh milijonov, saj so bile, po pojasnilih Cekičeve, podražitve sprejete kasneje in z nižjimi odstotki. Nekaj manj kot dva milijona evrov so morali dodati za subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa in Pohorske vzpenjače. Pri avtobusnem prometu je vključeno tudi plačilo dodatnega zavarovanja delavcev, ki ga vrsto let niso plačevali.

Posledično so med drugim zmanjšali sredstva za investicijsko vzdrževanje šol, vrtcev in športnih objektov, znižali so se stroški kabineta in pa plače zapolsenih na Mestni upravi, del predvidenih sredstev za obnovo nabrežja reke Drave pa se prenaša v naslednje leto.

Proračun že v začetku zastavljen preambiciozno

Pri obravnavi so nekateri mestni svetniki opozorili, da so že pri sprejemanju občinskega proračuna za leto 2023, izrazili mnenje, da je ta zastavljen preambicionzno. ”Za nas ni bil prav nič preambiciozen, temveč preprosto neizvedljiv,” je povedala Karin Jerše. ”Točno se je dokazalo, da to kar smo govorili aprila, ko smo sprejemali proračun, je bilo res. Da o zadolževanju in o plačilu obresti, sploh ne govorimo. Ves čas se govori, da je bil proračun sprejet prepozno, a preprosto je težava, da je bil proračun že predstavljen prepozno. Pa tudi izgovor, da nismo sprejeli podražitev, ne stoji več, saj se je sedaj vse podražilo. Kar se tiče štipendij, teh 20 tisoč evrov, sedaj po tem rebalansu imamo, je pa prav sramotno, da pri 194,4 milijonih nimamo nekje 100 tisoč za naše mlade. Imamo pa za brv pri brvi,” je bila ostra Lidija Divjak Mirnik.

”Če teh prerazporeditev sredstev ne zagotovimo do konca leta, nimamo za plače vzgojiteljicam, nimamo za subvencije za krožno žičnico in mestni potniški promet in tako dalje. Tako, da ne gre le za kozmetične popravke,” je opozorila Cekič. Pri tem je še izpostavila, da napovedan višje povprečine ne sledijo niti stopnji inflacije, tako ne bodo rešile finančnih težav. ”Cilj je, da plačamo to, kar smo obljubili,” je še dodal Arsenovič.

PREBERITE ŠE: Arsenovič: Formula za izračun povprečnin potrebuje korenito spremembo

Po več kot dveh urah razprave, vprašanj in pojasnil so mestni svetniki s 33 glasovi sprejeli prvo branje rebalansa občinskega proračuna. Drugo branje bo potekalo na naslednji seji mestnega sveta, 7. novembra.

Svetniki odvzeli ustanoviteljske pravice v holdingu

Na včerajšnji seji so mestni svetniki med drugim obravnavali še poslovanje Javnega holdinga Maribor, ki so ga preložili s prejšnje seje. Na podlagi kratke predstavitve poslovanja od same ustanovitve holdinga in pa obsežnega gradiva, ki so ga pred sejo prejeli svetniki, se je okoli teme razvila burna razprava. Svetniki so holdingu očitali predvsem to, da jim Javni holding poslovanja ni predstavljal sprotno in da delovanje ni zadostilo namenu ustanovitve.

Franc Kangler je v imenu SDS menil, da je holding le županov servis, medtem ko javna podjetja zaradi izčrpavanja “dihajo na škrge”. Zmotile so ga tudi sklenjene svetovalne pogodbe, ki po njegovih izračunih znašajo skupno več kot 400.000 evrov. Tjašo Gojkovič iz Liste kolesarjev in pešcev je zanimalo, zakaj imajo podjetja še vedno vsaka svoj nadzorni svet, Lidijo Divjak Mirnik iz Liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti (LPR) pa “intelektualne storitve” v višini več kot 100.000 evrov.

Župan je nasprotno vztrajal, da je bila odločitev za holding prava, ker so javna podjetja izplavala iz rdečih številk. “Na delo holdinga smo lahko več kot ponosni,” je dejal in med dosežki med drugim navedel, da so vsa vključena podjetja zdaj v 100-odstotni javni lasti.

Svetniki Arsenoviču odvzeli ustanoviteljske pravice v holdingu

Direkor JHMB Andrej Rihter je v razpravi zavrnil medijske navedbe o prodaji poslovnih prostorov Mariborskega vodovoda. Priznal je, da so s ciljem nadaljnje konsolidacije začeli preučevati možnost selitve vodovoda v stavbo Nigrada, a nobena odločitev še ni bila sprejeta.

Pojasnil je, da je bilo na ravni holdinga dodatno zaposlenih le sedem oseb, svetovalne pogodbe pa da so bile sklenjene le kratkoročno in v nujnih primerih. Nadzorne svete so ukinili pri Pogrebnem podjetju in Športu Maribor, pri večjih podjetjih pa to po njegovih besedah ni mogoče, saj morajo ta imeti nadzorno funkcijo. Nadzorniki so tudi edini, ki lahko razrešujejo ali imenujejo direktorje, je odgovoril na očitke o domnevnih pritiskih na nekatere direktorje javnih podjetij.

Sprejeli pa so tudi predlog Igorja Jurišiča, da Mestni svet Mestne občine Maribor postane skupščina Javnega holdinga Maribor. Tako je mestni svet s tem izglasoval, da župan Saša Arsenovič nima več ustanoviteljske pravice v JHMB, ampak so to prevzeli mestni svetniki. “Suma sumarum je zadnji čas, da skupščina JHMB postane mestni svet, pa ne samo za to podjetje, torej ne samo za holding, ampak v nadaljevanju za vsa ostala podjetja, v katerih je župan do sedaj izvajal funkcijo skupščine, brez da bi tu zbrani imeli kakršno koli informacijo o tem,” je med razpravo povedala Karin Jurše iz Gibanja Svoboda. V določenih primerih tako v imenu ustanoviteljice, torej občine, ne bo odločal več župan, ampak mestni svet.

Sprejeli podražitve za mariborske gostince

Mestni svetniki so obravnavali tudi predlog podražitve gostinskih vrtov v zimskem času v obliki spremembe Odloka o rabi javnih površin. Nekoliko spremenjen od prvega predloga, a vseeno je temeljni cilj podražitev.

Mariborska občina je pojasnila razlog za spremembo in dopolnitev odloka, kar je vzpostavitev pravne podlage, po kateri bodo uporabniki gostinskih vrtov različno obravnavani v letni in zimski sezoni. Pomeni, da bodo uporabniki plačevali uporabnino za gostinski vrt v letni sezoni enako kot do sedaj, v višini vrednosti točke (0,32 evra), v zimski sezoni pa v višini polovice vrednosti točke (0,16 evra) glede na dejansko velikost gostinskega vrta.

”Spoštovani svetniki in svetnice, dajte se malo zamislit, kaj se dogaja v Mariboru. Za župana je to lepo, nov dohodek, za gostince pa je to veliko breme. Gostinci imajo v Mariboru velike težave. Prvič imajo velike težave z delovno silo, prav tako kupna moč pada. Če bi bilo to smučišče in bi to bili letni vrti, dobro. Komu pa se splača, da z elektriko ali pa plinom, greje zunanje vrtove,” je bil v imenu SDS oster Franc Kangler.

”Čisto vsak subjekt se bo sam odločal, koliko prostora bo uporabljal. Nikogar ne bomo silili v nič,” je ponovno pojasnjeval Arsenovič.

Mariborski gostinci s Poštne ulice so včeraj ponovno na mestne svetnike in župana naslovili apel, da spremembe Odloka ne sprejmejo, saj je ”obstoječi Odlok pravičen in za gostince stimulativen”. A z apelom tokrat niso uspeli. Mestni svetniki so kljub nasprotovanju gostincev namreč tudi večinsko potrdili predlog novega načina obračunavanja najemnin za gostinske vrtove.