Komisija za izvedbo javnega razpisa Letnega programa športa (JR LPŠ) v Mestni občini Maribor za leto 2024, je tudi v letošnjem letu pred zastavljenim rokom zaključila pregledovanje in ocenjevanje vlog prispelih na javni razpis. V okviru prijave na javni razpis so prispele 103 vloge, od katerih se je uvrstilo v nadaljnji postopek 100 vlog.

Po pregledu vseh vlog je bilo ugodenih 96 vlog, zavrnjene so bile 3 vloge, zavržena pa je bila 1 vloga, tako, da je bila uspešnost prijaviteljev 96%. Vlagatelji so tako na JR LPŠ 2024 prijavili skupno 1292 vseh obrazcev, od tega 309 obveznih obrazcev in 983 programskih obrazcev za 9350 prijavljenih športnikov od tega 2572 registriranih in 280 kategoriziranih športnikov, ki so evidentirani v bazi OKS-ZŠZ in Nacionalnih panožnih zvez.

Skupno je bilo razdeljenih 4.012.071,09 evrov

Na podlagi uspešnosti vlagateljev je bilo razdeljenih skupno 4.012.071,09 EUR, od tega 1.559.155,04 za namen programov LPŠ in 2.452.916,05 EUR za namen sofinanciranja uporabe športnih objektov.

V naslednjih dneh bodo lahko vlagatelji pričeli s prevzemanjem odločb in sklepanjem pogodb o sofinanciranju LPŠ za leto 2024 z Mestno občino Maribor, po podpisu pogodb pa tudi s črpanjem dodeljenih sredstev.