Mariborska občina je uspela pridobiti evropska in nacionalna sredstva za razvoj projektov v našem mestu, je uvodoma, po sestanku na Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko poudaril župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič. “Podatki do leta 2027 so obetavni,” je dejal.

Energetika Maribor, Javni holding Maribor in Mestna občina Maribor si prizadevajo poskrbeti, da bodo cene energentov kljub energetski draginji vzdržne. “Maribor ima zakupljen plin za vseh 13.000 gospodinjstev, ki so priključena na Energetiko Maribor, do konca leta 2022 po dobri ceni. Za naprej se trudimo pridobiti poroštvo države za plin ali kurilno olje, ki sta lahko na voljo za daljinsko ogrevanje,” je povedal Arsenovič.

Občina vzpostavila devet novih igrišč

Mariborska občina se zaveda pomanjkanja igrišč v našem mestu, zato je nedavno vzpostavila devet novih igrišč, skupno s šestimi, ki so bila urejena lansko leto, je tako za igrišča namenjenih približno tri tisoč kvadratnih metrov površin.

Na Schreinerjevem trgu bo kmalu novo igrišče z vadbenimi napravami za starejše in gibalno ovirane. Nova igrišča so še na Taboru, Teznu, Novi vasi, Studenci, dva v Limbušu, skupaj z igrišči za košarko, Pobrežje, Dogoše, Brezje, Bresternica, igrala iz mestnega parka bodo nadomestili z novimi. Mestna občina obenem še vedno pričakuje sredstva za mednarodno osnovno šolo.

Mestna občina Maribor bo uredila tudi 50 novih nadstrešnic za avtobuse.

Do konca mandata bo predvidoma še ena seja mestnega sveta, saj si aktualna mestna oblast namerava zaključiti še štiri odprte projekte, in sicer zamenjati opremo v osnovnih šolah in dokončati obnovo vrtca Brezje. “Prejeli smo odločitev in oceno škode s strani zavarovalnice, na nas pa je, da zagotovimo potrebna sredstva, da bo urejen tudi pogorel del ob novem prizidku,” je dejal župan.

Kljub naporom še vedno ni stekla obnova zdravstvene postaje Magdalena. V primeru, da ne bo vložena revizija, bo tako do podpisa pogodbe in začetka gradbenih del prišlo še letos.

Mariborska občina bo subvencionirala dovoz vode

Mestna občina Maribor bo subvencionirala stroške prevoza pitne vode na oddaljena območja v mestni občini, kjer ni zagotovljen javni vodovodni sistem. “Odlok je pripravljen po primerljivem vzoru v ostalih občinah, kjer tak sistem funkcionira že daljše časovno obdobje,” je povedala Branka Krajnc s Sekretariata za splošne zadeve Mestne občine Maribor. Gre za subvencioniranje prevoza na območje, kjer v obdobju suše vode primanjkuje, vodo pa plačajo občani mariborskemu vodovodu.

Na mestni seji bodo mestni svetniki obenem obravnavali tudi rebalans proračuna, medtem ko obravnava občinskega prostorskega načrta, ki je sicer naletela na številne pripombe, navkljub pričakovanjem ne bo na dnevnem redu seje. 

Matjaž Krevelj, direktor družbe Nigrad d.o.o., je na današnjem srečanju z novinarji predstavil nove postavke na položnicah za odvoz komunalne odpadne vode, ki jih bodo prav tako obravnavali mestni svetniki na seji mestnega sveta. “Povprečna poraba vode v Mestni občini Maribor je približno 10 kubičnih metrov vode. Spremenila se bo cena za odvajanje odpadne vode, z 0,3299 na 0,39021, kar v skupnem seštevku pomeni 14,45 več na Nigradovi položnici. Do povečanja je prišlo zaradi povečanja stroškov na vseh segmentih, največ na energiji. Obenem pa se omrežnina zniža, in sicer iz zdajšnjih 3,88 evra na 3,2769 evra. Na skupni položnici pri porabi skupno desetih kubikih vode se tako položnica ne spremeni,” je dejal Krevelj.

Maribor ima 35 črpališč odpadne vode, da bo odvajanje v prihodnje še bolj učinkovito, pa je potrebno zagotoviti še 10 naknadnih. 

Tudi postavke, kot so čiščenje na čistilni napravi, se ne spremenijo, cena odstranitev blata ostaja enaka, kot pred enim letom, tudi okoljska dajatev je enaka kot doslej,” je še povedal Krevelj.