Univerza Stanford je objavila seznam 2 odstotkov  najboljših znanstvenikov na svetu, ki je v svoji študiji zajela 10.020.500 avtorjev del objavljenih v mednarodni periodiki. Znanstveniki so razvrščeni v 22 znanstvenih področij in 176 podpodročij.

Na Univerzi v Mariboru se najvišje na tej lestvici uvršča prof. dr. Matjaž Perc iz Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM. Iz iste fakultete se je uvrstil tudi  akad. prof. dr. Matej Brešar. Sledita izr. prof. dr. Matjaž Finšgar in prof. dr. Željko Knez, oba sta zaposlena na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo UM.

Vsi štirje so uvrščeni med 0,35 odstotkov najvišje rangiranih znanstvenikov.