Mariborski mestni svetniki so v drugem branju na današnji izredni seji potrdili spremembe letošnjega proračuna občine, ki se zvišuje za 932.000 evrov na 195,4 milijona evrov. Med drugim so med prihodke vključili dodatnih 777.600 evrov državnih sredstev za odpravo posledic avgustovskih naravnih nesreč.

Ta dodaten denar bodo po besedah vodje urada za finance in proračun Mateje Cekić namenili za odpravo škode na šolah, vrtcih, cestah in javni gospodarski infrastrukturi. Dodatnih 21.000 evrov so zagotovili za štipendije in 47.000 evrov za obnovo akvarija terarija.

Potrdili predlog svetniške skupine Gibanje Svoboda

Mestni svetniki so večinsko podprli tudi predlog svetniške skupine Gibanja Svoboda, ki se ni strinjala s predlagano zagotovitvijo proračunskih sredstev javnemu avtobusnemu podjetju Marprom za plačilo dodatnega zavarovanja delavcev, ki mu ga je naložilo sodišče. V ta namen predlaganih 359.000 evrov v okviru subvencioniranja javnega prometa je po mnenju Svobode treba raje nameniti za financiranje športnih društev po letnem programu športa.

Občinska uprava je sicer vztrajala, da mora ta denar za Marprom zagotoviti občina. “Vrhovno sodišče je jasno povedalo, da gre za terjatev iz delovnega razmerja, torej ne gre za nobeno odškodnino, zato je to treba plačati. To se torej šteje v okvir subvencije. Na podoben način se je pred leti poravnalo dolgove do gasilcev,” je pojasnil vodja občinske službe za pravne zadeve Mitja Senekovič.

Gibanje Svoboda je vztrajalo pri svojem. “Seveda je to treba plačati, a vir za to je holding, ne pa proračun občine,” je poudarila njihova predstavnica Karin Jurše. Po njenih ocenah bi zagotovitev plačila zavarovanja delavcev iz občinskega proračuna celo predstavljala nezakonito državno pomoč Marpromu.

Na glasovanju je njen predlog podprlo 17 od skupno 45 mestnih svetnikov, 11 jih je bilo proti. Za celoten predlog rebalansa proračuna je glasovalo le deset mestnih svetnikov, eden je bil proti, ostali so ostali vzdržani.

V Listi za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti (LPR) so med drugim menili, da je predlog rebalansa nezakonit, ker ne vsebuje načrta razvojnih programov. Vodja urada za finance in proračun pa je pojasnila, da se načrt razvojnih programov po zakonodaji usklajuje v 30 dneh od sprejetja predloga rebalansa. “To smo vedno tako delali in nobene kontrole niso ugotovile, da bi bilo s tem kaj narobe. Ta rebalans vsekakor ni nezakonit, je v skladu s zakonom o javnih financah,” je zatrdila.

Za obnovo Langerjeve vile nova izredna seja

V nadaljevanju današnje izredne seje so mestni svetniki med drugim potrdili tudi letni program investicijskega vzdrževanja akvarija terarija. Nujno je namreč treba izvesti hidroizolacijo objekta, da se po besedah župana Saše Arsenoviča reši fekalije iz kleti akvarija.

Niso pa mestni svetniki privolili v predstavitev projekta obnove Langerjeve vile, s katerim se želi občina potegovati za sredstva iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN). Če bi to danes izvedli, bi potrjevali novelirano investicijsko dokumentacijo na dopisni seji, a so v Gibanju Svoboda in SDS vztrajali, da takšno ravnanje ni v skladu s poslovnikom mestnega sveta. Zato bo moral župan kmalu sklicati novo izredno sejo za obravnavo tega projekta. Na razpis se je namreč treba prijaviti do sredine novembra, poroča STA.