Odločali bodo tudi o spremembi cene odvajanja komunalne odpadne vode, ki pa na položnice ne bo imela vpliva. Letošnji proračun trenutno znaša 189,5 milijona evrov, do konca junija pa so uspeli realizirati 53,3 milijona prihodkov in 66,2 milijona evrov odhodkov. Poleg rednih prihodkov so porabljali še ostanek sredstev iz preteklega leta ter koristili revolving kredit, ki ga zdaj vračajo s sredstvi iz naslova pobranega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Z rebalansom bodo proračun znižali na 181,7 milijona evrov. Med drugim za 700.000 evrov znižujejo kapitalske prihodke, za sedem milijonov evrov pa transferne prihodke, torej denar od države in EU, ker so se nekatere investicije zavlekle.

Na odhodkovni strani bodo dodali nekaj sredstev za tekoče transferje, zaradi povišanih stroškov v vrtcih in šolah, skoraj milijon evrov več pa bodo zaradi višjih cen goriva in stroškov dela namenili še Marpromu.

Mestna uprava sicer pripravlja tudi proračun za leto 2023, ki pa ga bodo dokončno oblikovali šele po lokalnih volitvah, tako da ga bodo predvidoma potrjevali novi svetniki januarja ali februarja.

Mestni svet bo danes odločal tudi o dvigu cene odvajanja komunalne odpadne vode, kar pa se zaradi hkratnega znižanja cene omrežnine na Nigradovih položnicah občanom po zagotovilih direktorja Matjaža Krevlja ne bo poznalo.

STA