Študentski domovi Univerze v Mariboru obveščajo, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport dne 1. junija 2022 objavilo razpis za sprejem in podaljšanje bivanja za študijsko leto 2022/2023. Prijava na razpis je možna na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/bivanje), razpis in vse dodatne informacije v zvezi s prijavo za bivanje pa so objavljene na spletni strani študentskih domov (sd.um.si).

Prednostni seznam študentov za vselitve bo objavljen v sredini septembra 2022 na spletni strani študentskih domov. Študenti bodo nato na domači naslov prejeli odločbo o dodelitvi subvencije. Vabilo na vselitev bodo študenti prejeli v svoj EvŠ predal, kjer so vložili vlogo za sprejem. Seznam z datumi in urami vselitev bo objavljen tudi na spletni strani študentskih domov (sd.um.si).

Pomembne novosti:

• Vlogo za sprejem in podaljšanje bivanja bo možno oddati od 1. 7. 2022 dalje.
• Razpis za sprejem bo odprt do 1. 6. 2023.
• Prijava za podaljšanje bivanja je možna od 1. 7. 2022 do 16. 8. 2022. Po tem datumu ni več možno oddati vloge za podaljšanje bivanja v študentskih domovih.
• Vlogo za subvencionirano bivanje lahko oddajo tudi tisti študenti, ki bodo oz. že študirajo na višješolskih programih.
• Vabilo na vselitev bodo študenti prejeli v svoj EvŠ predal, kjer so vložili vlogo za sprejem. Seznam z datumi in urami vselitev bo objavljen tudi na spletni strani študentskih domov (sd.um.si).

Študenti lahko oddajo elektronsko prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja na portalu eVŠ na povezavi http://portal.evs.gov.si/bivanje.

Kako oddati prošnjo za sprejem?

Razpis je tako kot vsako leto namenjen študentom, ki podaljšujejo bivanje in tistim, ki želijo na novo bivati v študentskih domovih.

Prošnjo lahko oddate od 1. 7. 2022 do 1. 6. 2023, na način:

1. S kvalificiranim digitalnim potrdilom se obrazca po navadni pošti ne pošilja, temveč se prošnjo odda v eVŠ. Po navadni pošti se mora priporočeno poslati ali osebno oddati v Pisarno za študentske domove Maribor
tiste priloge, ki se jih v prošnji označi, da jih bo vlagatelj oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na št. prošnje).
2. Z uporabniškim imenom in geslom (brez kvalificiranega digitalnega potrdila) se mora podpisan obrazec prošnje, izpolnjene v eVŠ s prilogami, poslati priporočeno po pošti ali osebno oddati v času uradnih ur Pisarni za študentske domove Maribor.
3. Z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture AAI-račun (za novince: digitalna identiteta je tista, s katero ste se vpisali na Univerzo v Mariboru; za študente UM: digitalna identiteta um.si) – obrazec se po pošti ne pošilja. Po navadni pošti se mora priporočeno poslati ali osebno oddati v Pisarno za študentske domove Maribor tiste priloge, ki se jih v prošnji označi, da jih bo vlagatelj oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na št. prošnje).

Prošnjo za sprejem študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/ kadarkoli do 1. junija 2023, s tem, da bodo na prvo prednostno listo skladno z drugim odstavkom 19. člena pravilnika uvrščeni študenti, ki bodo vlogo za sprejem oddali do 16. avgusta 2022 (velja za študente, za katere bo mogoče ugotoviti izpolnjevanje splošnih pogojev iz 12. člena pravilnika in meril iz 13. do 18. člena pravilnika).

Kako oddati prošnjo za podaljšanje?

Prošnjo lahko oddate od 1. 7. 2022 do 16. 8. 2022, na način:

1. S kvalificiranim digitalnim potrdilom se obrazca po navadni pošti ne pošilja, temveč se prošnjo odda v eVŠ do 16. 8. 2022. Po navadni pošti se mora priporočeno poslati ali osebno oddati v Pisarno za študentske domove Maribor tiste priloge, ki se jih v prošnji označi, da jih bo vlagatelj oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na št. prošnje).
2. Z uporabniškim imenom in geslom (brez kvalificiranega digitalnega potrdila) se mora podpisan obrazec prošnje, izpolnjene v eVŠ do 16. 8. 2022, s prilogami poslati priporočeno po pošti ali osebno oddati do 23. 8. 2022, v času uradnih ur Pisarni za študentske domove Maribor.
3. Z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture AAI-račun (za novince: digitalna identiteta ista, s katero ste se vpisali na Univerzo v Mariboru; za študente UM: digitalna identiteta um.si) – obrazec se po pošti ne pošilja, temveč se prošnjo odda v eVŠ do 16. 8. 2022. Po navadni pošti se mora priporočeno poslati ali osebno oddati v Pisarno za študentske domove Maribor tiste priloge, ki se jih v prošnji označi, da jih bo vlagatelj oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na št. prošnje).

 

Na razpis se lahko prijavijo državljani Republike Slovenije s statusom študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni ali izredni študij, niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov ter niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine; povprečni bruto mesečni dohodek na člana družine v preteklem letu ne presega 150 % povprečnega dohodka v Republiki Sloveniji (pri izračunu bruto mesečnega dohodka na družinskega člana se ne upoštevajo štipendije študenta in drugih družinskih članov, prav tako pa tudi ne dohodki študenta in drugih družinskih članov, prejeti za delo prek študentskega servisa, če ne presežejo davčne olajšave za leto 2021 (3.500,00 EUR) in imajo stalno prebivališče, oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija.

Univerza v Mariboru Študentski domovi se nahajajo v petih naseljih in imajo 17 domov v bližini fakultet in centra mesta. Študentom nudijo številne ugodnosti: sobe z neomejeno uporabo interneta, souporabo kuhinj in kopalnic, možnost uporabe pralnega in sušilnega stroja, uporabo sob za študij, obštudijsko dejavnost, možnosti uporabe športnih objektov in najema parkirnega mesta v garažnih hišah na Lentu in Smetanovi.