Mariborski študentski domovi bodo vendarle dočakali (pre)potrebno obnovo. Predvidena je obnova dotrajanega doma številka 1 na Tyrševi ulici, Upravni odbor Univerze v Mariboru pa je v preteklem letu potrdil tudi investicijski program za prenovo depandanse s telovadnico, ki bo prav tako izvedena v okviru prenove doma na Tyrševi. V načrtu je tudi obnova Študentskega doma številka 15 na Gosposvetski cesti. Takoj, ko bo potrjena finančna konstrukcija, bodo objavili javno naročilo za izvajalca, projekte pa naj bi zaključili do junija prihodnje leto, ko bo Maribor gostil Olimpijski festival evropske mladine.

Spodbujali bodo e-mobilnost

Obnova študentskega doma na Tyrševi ulici je vredna 4 milijone evrov, prenova depandanse s telovadnico dodatnih 3,8 milijona, za dom številka 15 pa je namenjenih 3 in pol milijone evrov. Prenova vseh štirih objektov je ocenjena na približno 15 milijonov evrov.

Najprej bo stekla obnova depandanse s telovadnico, ki bo v prihodnje razširjena, poleg večnamenske dvorane pa bo novost tudi stena za balvansko plezanje. Depandansa bo v pritličju dobila izobraževalno-kongresni center, ki bo na voljo tako stanovalcem kot univerzi. S prenovo pa spodbujajo tudi e-mobilnost. V kletnih prostorih Doma 1 in Depandanse bodo namreč uredili kolesarnice s polnilnimi postajami za e-skiroje in e-kolesa, polnilna mesta pa bodo uredili tudi pred domom 15.

“Vsa investicijsko – projektna dokumentacija je praktično pripravljena, čakamo na zeleno luč pristojnega ministrstva,” je pojasnila direktorica Študentskih domov Maribor Maja Krajnc Ružič in zatrdila, da naj bi se slednje začelo kmalu, denar pa bo zagotovljen iz Načrta za okrevanje in odpornost, del pa tudi iz naslova energetske prenove stavb širšega javnega sektorja.

Poleg obnove tudi višji standard

Predvidoma maja oziroma junija letos se bo začela celovita obnova najstarejšega doma številka 1, ob energetski sanaciji, novi opremi in trajnostni mobilnosti pa bodo študentom omogočili višji standard, ki bo v vseh objektih približno izenačen.

S prenovami nameravamo povečati energetsko učinkovitost stavb. V domovih bomo izboljšali pogoje bivanja ter usklajenost le-teh s standardi in normativi. Cilj prenove je tudi prilagoditev objektov na nove situacije v času okužb oziroma izbruhov epidemij na način, da bodo omogočali zmanjševanje nujnih stikov med stanovalci ter boljše zdravstveno higienske pogoje. Z umestitvijo dvigal bomo zadovoljili bistvene zahteve o univerzalni dostopnosti. Izboljšali bomo funkcionalno zasnovo objektov,” razlaga Krajnc Ružičeva..

Za čas prenove bomo stanovalce morali začasno preselili na naše druge lokacije. Do takrat računamo na prevzem Dijaškega doma Maribor, ki je del naselja Gosposvetska in kamor bi lahko prerazporedili stanovalce za ta čas.

Čeprav bo na voljo 139 ležišč manj, si prizadevajo, da bi z obnovo končali do leta 2023, ko bo Maribor gostil Olimpijski festival evropske mladine in bodo za namestitev tekmovalcev potrebovali vse kapacitete. “Želimo si, da bo prenova Doma 1, Depandanse in telovadnice končana do festivala. Vse pa je odvisno od črpanja sredstev iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost,” pove Krajnc Ružičeva.