Mariborski mestni avtobusi bodo po koncu šolskih počitnic od četrtka, 1. septembra 2022, na vseh linijah vozili v polnem obsegu, naravnanem na čas šolskega pouka. Ob pogostejših odhodih avtobusov se tako vrača tudi prevoz na linijah 10 Malečnik–Metava, 151 Gaj nad Mariborom ter nočnih krožnih linijah K 1 in K 2.

Določena postajališča bodo ukinjena

Hkrati s prehodom na nove vozne rede – ti so dostopni na spletni strani www.marprom.si v zavihkih Mestni avtobusni promet od 1. 9. in Interaktivni vozni redi – bo podjetje Marprom v sodelovanju z Mestno občino Maribor na dveh linijah uvedlo manjše spremembe, ki izhajajo iz potreb uporabnikov: linija 13 Črnogorska pri odhodih v smeri Cone Tezno ne bo več vključevala postajališč Ul. heroja Vojka in Nasipna – Cizerl, dodano pa bo novo postajališče Belokranjska 10; linija 18 Pekre–Gosposvetska STŠ pa ne bo več vključevala postajališča Stadion – Ljudski vrt, saj bo speljana po trasi Krekova–Strossmayerjeva–Gosposvetska–Vrbanska.

Kot so še sporočili z Marproma, bo minibus na liniji 8 Maribor AP–Terme Fontana v septembru še vozil na podaljšani trasi do Mariborskega otoka, dokler bo tam odprto kopališče. Od 4. septembra pa ne bo več na razpolago prevoz na posebnih (kolesarskih) linijah iz Ruš in Hoč na Pohorje.