Zavod, ki ga je ustanovila mestna občina, že dve desetletji izvaja pomoč na domu kot javno službo ter programe socialnega servisa in projekte za razvoj dejavnosti. Kot je za STA povedala direktorica centra Barbara Žgajner, je socialna oskrba na domu namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem okolju, a se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati in negovati sami, medtem ko njihovi svojci take nege ne zmorejo ali pa zanjo nimajo možnosti.

“Gre za različne oblike organizirane pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki,” pojasnjuje Žgajnerjeva.

Oskrba starejših ena nepogrešljivih dejavnosti

Da je oskrba starejših ena od nepogrešljivih dejavnosti, se je še dodatno potrdilo ob izbruhu epidemije, ko so kljub razmeram in s tem povezanimi omejitvami nadaljevali svoje delo, ki je od njih zahtevalo hitre prilagoditve in inovativno reševanje nastalih razmer.

Sicer pa zavod iz leta v leto povečuje število vključenih uporabnikov, tako da pomoč na domu v zadnjem času nudijo okoli 850 uporabnikom letno. Trenutno je v storitev aktivno vključenih 548 uporabnikov. Samo v zadnjih petih letih so skupaj na domu oskrbeli več kot 3500 uporabnikov, številka pa je še višja, če k temu dodajo uporabnike, vključene v dopolnilne programe in projekte.

V luči zmanjševanja čakalnih vrst so bili prisiljeni iskati inovativne rešitve, saj zaradi staranja prebivalstva narašča tudi potreba po socialni oskrbi starejših. Center za pomoč na domu Maribor je ta izziv uspešno vpeljal v svojo strategijo delovanja, katere cilj je oskrbeti čim širši krog tistih, ki pomoč na domu potrebujejo.

Po besedah Žgajnerjeve so z inovativnim pristopom občutno zmanjšali sezname čakajočih in v vmesnem času med podano prošnjo za izvajanje storitve pomoči na domu in vključitvijo uporabnikom glede na potrebe in zmožnosti zagotovili vključitev v druge aktivne programe zavoda ter dopolnilne storitve kot sta delovna terapija in fizioterapija na domu, programe družabništva in spremljanja oziroma program organiziranega prostovoljstva.

Center za pomoč na domu Maribor trenutno zaposluje 103 ljudi, od tega za neposredno izvajanje storitev pomoči na domu kar 80 socialnih oskrbovalk in oskrbovalcev ter šest koordinatoric pomoči na domu. Tudi v tem trenutku so objavljena prosta mesta za dodatne sodelavce.

Ob tem center že od leta 2006 izvaja program organiziranega prostovoljstva, s katerim uporabnikom ponujajo dodatno možnost zadovoljevanja potreb po medčloveških odnosih in druženju ter medgeneracijski izmenjavi mnenj in izkušenj. Prostovoljci se z uporabniki srečujejo po vnaprej določenem dogovoru, enkrat mesečno pa se prostovoljci udeležijo tudi mesečnega skupinskega srečanja, kjer izmenjujejo izkušnje ter rešujejo morebitne dileme pod vodstvom mentorja.

Pomoč na domu je z zakonom opredeljena socialnovarstvena pravica. Mariborska občina je v letošnjem proračunu za socialno varstvo starejših rezervirala skoraj pet milijonov evrov, od tega za delovanje Centra za pomoč na domu 1,35 milijona, ostalo pa za institucionalne oblike.

STA