Prihodnji teden bo mestni svet Mestne občine Maribor obravnaval tudi zaključni račun občine za lani. Realizacija odhodkov v preteklem letu je bila 126,3 milijona evrov, prihodkov pa 127 milijonov evrov. Realizacija proračuna je bila za 30 odstotkov višja od povprečne v prejšnjih sedmih letih, trenutno pa je v občini v izvajanju za 112 milijonov evrov projektov, ki se sofinancirajo z evropskimi ali državnimi sredstvi.

V Mariboru zagnali sistem “Prostofer”, kmalu bo zaživel tudi “Mbajk”

Vodja občinskega urada za finance in proračun Mateja Cekić je na današnji novinarski konferenci pred sejo mestnega sveta navedla tudi najpomembnejše občinske investicije, ki so bile zaključene v preteklem letu, ali pa so z izvajanjem šele pričeli. Zaključila se je denimo obnova tribune na stadionu Ljudski vrt, prav tako dela na Vojašniškem trgu, stekla so dela na promenadi, v lanskem letu je bila podpisana tudi pogodba z izvajalcem in državo glede Centra Rotovž.

V prihodnjem tednu bo v Mariboru zaživel sistem souporabe koles t.i. “Mbajk”, po novem pa bo na voljo tudi storitev prevozov starejših “Prostofer”. Mestna občina je v ta namen zagotovila dva električna avtomobila, trenutno pa iščejo prostovoljce šoferje, ki bodo omogočali brezplačne prevoze.

Pričela se je sanacija dvorane Tabor, pridobili smo sredstva za obnovo telovadnice pri Osnovni šoli Franceta Prešerna, tudi obnova vrtca Brezje je v teku, prenovljena je kuhinja na Osnovni šoli Tabor. Uspešni smo bili tudi uspešni pri pridobivanju kulturnih sredstev za obnovo Čeligijevega stolpa, Viteške dvorane in sanacijo fasade na gradu ter sanacijo vlage v sinagogi. Postavili smo veliko več igral kot kadarkoli v preteklih letih, uredili cesto v Malečniku in Limbušu, sanacija ceste v Trčovi se zaključuje, stekla so nadaljevalna dela na podaljšku Ceste proletarskih brigad, lani je občina izvedla odkup žičnic na podlagi uspešno sklenjene poravnave,” je še dodala Cekićeva.

Poleg številnih uspešno izvedenih projektov ostaja nerealiziran projekt mednarodne šole v Mariboru, za katero si močno prizadeva aktualni župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič. “To je edini izziv, ki ga mesto še nima pri naslavljanju bega možganov. Upam, da bomo na tej poti vendarle uspešni, če ne letos, pa prihodnje leto,” je dejal Arsenovič.

Denar za nakup tezenske zdravstvene postaje bodo zagotovili iz presežka prihodkov

Na prihodnji seji bo mestni svet odločal tudi o nakupu Zdravstvene postaje Tezno. Lastnik dotrajanega objekta je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki ga je poskušal prodati na dražbi, a je občina novembra lani ustavila postopek.

Zdravstvenemu domu dr. Adolfa Drolca Maribor, ki je najemnik prostora, je občina tako predlagala, da za nakup objekta nameni presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 v višini nekaj več kot 750.000 evrov. Mestni svet mora tako na predlog podati svoje soglasje.

Župan Saša Arsenovič je danes pojasnil da si na občini prizadevajo z nakupom preprečiti prodajo objekta komu drugemu, kar bi lahko onemogočilo nadaljnje obratovanje zdravstvene postaje vse do izgradnje nove. Po selitvi v nove prostore pa bodo objektu namenili novo vsebino.

Sicer pa so na Mestni občini Maribor do 30. junija podaljšali rok prijave za energetske vavčerje. “Doslej je bilo počrpanih 22.500 evrov, na voljo jih je še skupno 178.000 evrov,” je še povedal župan.